PUST

Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

Bilder og presentasjoner

Webinar med Malin Nilsen 26.11.2020

https://uit.no/Content/710713/cache=20200312102236/Kommunikation%20och%20samspel%20Malin%20Nilsen.pdf

Padlet fra møtet 26.11.2020

https://uit.no/Content/710723/cache=20200312103344/Padlet%20-%20PUST%20webinar.pdf