PUST

Profesjonsfaglig utviklingsprosjekt i Stavanger og Tromsø

Målet for dette forskningsbaserte samarbeidsprosjektet er å utvikle og styrke barnehagepersonalets profesjonsfaglige digitale kompetanse gjennom et workshop-program for å dele og utvikle kunnskap om fordeler og utviklinger vedrørende bruk av digital teknologi sammen med barn i barnehagen.

Prosjektgruppe

Førstelektor

Dardanou, Maria

Førsteamanuensis

Marianne Undheim

Professor

Natalia Kucirkova

Universitetslektor

Unstad, Torstein