Infeksjon

Pediatrisk forskningsgruppe

Pediatrisk forskningsgruppe har flere prosjekter innen infeksjon, og har som mål å bedre diagnostikk og behandling av alvorlige infeksjoner hos barn.

Historisk startet forskning på infeksjoner hos barn i Tromsø med forskning på barn med alvorlig meningokokksykdom på 1980- og 1990-tallet. Siden slutten av 1990-tallet har forskningsgruppen fokusert mye på koagulase-negative stafylokokker (KNS) som kan gi alvorlige infeksjoner hos barn med nedsatt immunforsvar som f.eks for tidlig fødte barn og barn med kreft.

Våre forskningsområder omfatter også blant annet antibiotikaresistens, virulens hos KNS og andre bakterier, tarmens mikrobiom og forebyggende behandling med probiotika, samt eksperimentelle og epidemiologiske studier på sepsis hos nyfødte.

Vi vil her kort presentere noen av våre forskningsprosjekt. For de som vil vite mere kan vi gjerne kontaktes for diskusjon og vi henviser også til publikasjoner utgående fra vår forskningsgruppe.

Infeksjonsgruppen på Sommarøy, 2022 Foto: xxx

Prosjektgruppe

Førsteamanuensis

Elizabeth Gladys Aarag Fredheim

Forsker

Erik Hjerde

Professor

Claus Andreas Klingenberg (Prosjektleder)

Førsteamanuensis

Veronika Kucharová Pettersen

Universitetslektor

Lene Nymo Trulsen

 

Trond Flægstad

Førsteamanuensis

Jorunn Pauline Cavanagh

Overingeniør

Hermoine Jean Venter

Stipendiat

Runa Wolden

Stipendiat

Ahmed Bargheet

Stipendiat

Martin Christensen

Universitetslektor

Dagny Elise Hemmingsen

Førsteamanuensis

Hildegunn Norbakken Granslo

[Loading...]