Bilde av Landsem, Inger Pauline
Bilde av Landsem, Inger Pauline
Institutt for helse- og omsorgsfag inger.p.landsem@uit.no +4777660602 Tromsø MH2 L.11.313

Landsem, Inger Pauline


1. amanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis sykepleierutdanningen campus Tromsø.
Hovedmedlem i forskningsgruppe "Person- og relasjonssentrert sykepleieforskning".
Assosiert medlem i gruppene "Innovasjon I helsefaglig profesjonsutøvelse" og "Pediatrisk forskningsgruppe".

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Infant sleep as a topic in healthcare guidance of parents, prenatally and the first 6 months after birth: a scoping review
  BMC Health Services Research 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  The role of early adversity and cognitive vulnerability in postnatal stress and depression
  Current Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan trøster du spedbarnet ditt? Et spenningsfelt mellom intuitiv adferd, kultur og kunnskap
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 13. desember 2022 ARKIV / DOI
 • Agnes Bohne, Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Vibeke Moe, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Do parental cognitions during pregnancy predict bonding after birth in a low-risk sample?
  Frontiers in Psychology 14. november 2022 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bente Johanne Vederhus, Inger Hilde Hagen, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Gunn Kristin Øberg, Bjørn Helge Handegård :
  Hvordan ivaretas samspillsveiledning til foreldre i norske nyfødtintensivenheter?
  Sykepleien Forskning 2021 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem, Gabor Csifcsak, Agnes Bohne, Gerit Pfuhl m.fl.:
  Newborn Behavioral Observation, maternal stress, depressive symptoms and the mother-infant relationship: results from the Northern Babies Longitudinal Study (NorBaby)
  BMC Psychiatry 15. juni 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment style and maternal-infant bonding: the indirect path of parenting stress
  BMC Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Stein Erik Ulvund :
  Temperamental Development among Preterm Born Children. An RCT Follow-Up Study
  Children 2020 ARKIV / DOI
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  BMC Psychology 2019 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Per Ivar Kaaresen, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund, John Andreas Rønning :
  Stability and change in longitudinal associations between child behavior problems and maternal stress in families with preterm born children, follow-up after a RCT-study
  Children 31. januar 2019 ARKIV / DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Linn Kathrin K. Ilstad m.fl.:
  Protocol for the Northern babies longitudinal study: predicting postpartum depression and improving parent–infant interaction with The Newborn Behavioral Observation
  BMJ Open 2017 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Stein Erik Ulvund, Per Ivar Kaaresen, John Andreas Rønning :
  Early intervention influences positively quality of life as reported by prematurely born children at age nine and their parents; a randomized clinical trial
  Health and Quality of Life Outcomes 2015 ARKIV / DOI
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham :
  Hvordan kan helsepersonell fremme trygg og velregulert søvn hos spedbarn?
  Tidsskriftet sykepleien 28. november 2022 FULLTEKST
 • Inger Pauline Landsem :
  Temperament in childhood among very preterm-born children; associations with participation in an early intervention, follow-up of an RCT, paper nr. 312
  2021
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Agnes Bohne, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm m.fl.:
  Perinatal psykisk helse: Forskning og tiltak
  Tidsskrift for kognitiv terapi 06. oktober 2021
 • Jan Eskil Severinsen, Inger Pauline Landsem :
  Kunsten å forstå de aller minste.
  29. mai 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Jordmødres kompetanse kan styrke relasjonen mellom barn og foreldre
  Sykepleien fag 2020 DOI
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Gerit Pfuhl, Inger Pauline Landsem, Jens Thimm, Agnes Bohne m.fl.:
  Protokoll for God start for Små i Nord-studien – prediksjon av postpartum depresjon og styrking av foreldre-barn-samspill med The Newborn Behavioral Observation
  Best Practice Nordic 2020
 • Inger Pauline Landsem :
  Gode råd om søvn hos spedbarn
  2019
 • Dag Nordahl, Kamilla Rognmo, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Vibeke Moe, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang m.fl.:
  Adult attachment styles and maternal-infant bonding: The indirect path of parenting stress
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan styrke tilknytning mellom foreldre og barn
  2019
 • Dag Nordahl, Ragnhild Sørensen Høifødt, Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jens Thimm :
  Early maladaptive schemas as predictors of maternal bonding to the unborn child
  2019
 • Inger Pauline Landsem :
  Relasjonsorientert foreldreveiledning ved hjelp av NBO-metodikken. Beskrivelse av erfaringer med bruk av Newborn Behavior Observation i Norge
  2019
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  De minste- Nordnorsk fagnettverk
  2019
 • Inger Pauline Landsem, Lena Yri Engelsen, Ragnhild Sørensen Høifødt, Dag Nordahl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Vil sikre småbarn bedre søvn
  23. januar 2019
 • Rakel Aasheim Greve, Kari Slinning, Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Hege Pettersen Sandtrø, Elin Olsen Kallevik m.fl.:
  The NBO online program - a resource in training
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Sykepleieres kompetanse i kommunikasjon må systematisk inn i undervisningen
  Tidsskriftet sykepleien 17. juni 2018 DOI
 • Inger Pauline Landsem, Bjørn Helge Handegård, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Jorunn Tunby, Stein Erik Ulvund :
  Associations between fathers ratings of preterm children’s behavior problems and own parenting stress across childhood.
  2018
 • Ragnhild Sørensen Høifødt, Inger Pauline Landsem, Dag Nordahl, Agnes Bohne, Maja Myrvang, Siri Høylo Fundingsrud m.fl.:
  The Northern Babies Longitudinal Study Predicting Postpartum Depression and Improving Parent-infant Interaction With The Newborn Behavioral Observation (NBO)
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Mother-Infant Transaction Program. A program that has supported bi-directional adaptation between parents and children after preterm birth
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Exchanging knowledge and strategies in early care for infants and their families
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Guiding programs for parents of preterms - what might be the core elements?
  2018
 • Inger Pauline Landsem :
  Samspill med det nye barnet
  2018
 • Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby, Nina Bøhle Cheetham :
  Samler fagkunnskap om sped- og småbarn
  Tidsskriftet sykepleien 2017 DOI
 • Agnes Bohne, Inger Pauline Landsem, Gerit Pfuhl, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang :
  Hva prøver babyen å fortelle deg?
  29. september 2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Promoting family services through a regional knowledge-sharing network
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvilke tidlige intervensjoner har dokumenterte effekter på sikt?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan veilede uten å forstyrre?
  2017
 • Inger Pauline Landsem :
  NBO: en kontekst-sensitiv spedbarns-observasjon
  2017
 • Inger Pauline Landsem, Nina Bøhle Cheetham, Jorunn Tunby :
  Sped og småbarn http://deminste.helsekompetanse.no/
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Nytt nettsted for alle som jobber med barn
  18. november 2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra “Tromsø Intervention Study on Preterms” fram til barns 9 års alder.
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Resultater fra Prematurprosjektet fram til 9 års alder,Hvilke implikasjoner bør dette få for våre tjenester?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  The power of early interventions in families with preterm born children
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan er dynamikken mellom foreldres omsorgsrelaterte stress og forekomst av atferdsproblemer hos barn?
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Det nødvendige samspillet
  2016
 • Inger Pauline Landsem :
  Hvordan foreldre kan styrke barn gjennom sensitivt samspill
  2016
 • Nina Bøhle Cheetham, Inger Pauline Landsem, Jorunn Tunby :
  Fagkunnskapen om de minste rustes opp http://www.pingvinavisa.no/fagkunnskapen-minste-rustes/
  22. november 2016
 • Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Dag Nordahl, Inger Pauline Landsem :
  Vil hjelpe mødre rammet av fødselsdepresjon
  31. mars 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Landsem IP. Doktorgradsavhandling; Results from the Tromsø Intervention Study on preterms until children’s age of nine. UiT, febr. 2016. ISBN 978-82-7589-495-1.

  Aarskog KN, UiT. Det nødvendige samspillet. Intervju med IP Landsem etter demonstrasjon av samspill. Labyrint nr.1 2015, Kunnskapsmagasin for UiT, Norges Arktiske Universitet.

  Landsem IP: Det uforståelige spedbarnet. Kronikk, Aftenposten Viten, nov 2014.

  Landsem IP, Brøndbo S. "En bedre start for deg og din baby, hvordan forstå ditt nyfødte barn", Landsem Forlag, 2012 (165 s).

  Landsem IP, Tunby J, Cheetham NB. Utvikling av klinisk kompetanse og kunnskap, - lange veier og mange faser! Tidsskrift for barnesykepleie. 2012, No.3.
  lenke: https://www.nsf.no/Content/1122149/MedlBlad%2003_2012_uannonser.pdf

  Cheetham,NB, Landsem,IP, Tunby,J. Øker trygghet hos nybakte foreldre. Sykepleien. 2011;12:55-57

  Tunby,J, Landsem,IP, Cheetham,NB.  "Hva er god barselomsorg?" Kronikk, Nordlys 02.05.2011

  Landsem IP;” Å spare ved å gjøre mindre godt”. Kronikk ,Nordlys, 2008.  
  Landsem IP;” Presentasjon av Nyfødt intensiv, Tromsø”. Prematurposten nr. 1, 2008.

  Landsem IP. Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet. Masteroppgave, UiT, 2007. http://hdl.handle.net/10037/1223


  Skolbekken J-A, Landsem IP. Meldetjenesten 1987 & 1988. NIS-rapport, Sintef -1/89, 1989.  
  Bunch EH, Hansen B, Landsem IP. Kan pleiearbeid måles? 211 s., Gyldendal, Oslo, 1987.


  Forskningsinteresser

  Styrking av foreldrekompetanse, deltakelse og mestringstro i spedbarnsalder, med spesiell interesse for prematurt fødte barn, nyfødte, utvikling av søvn. Sosio-emosjonell og atferdsmessig utvikling i tidlig barnealder.

  Integrering av sykepleieres erfaringsmessige kunnskap og kunnskap fra utviklingspsykologi i sped- og småbarnsalder. 

  Er også opptatt av å utvikle forståelse og kunnskap om personsentrert sykepleie ved å utforske menneskers uttrykksfullhet og hvordan denne er kroppslig/biologisk fundert i et kontinuerlig samspill med omgivelsene.

  Undervisning

  Destentralisert sykepleierutdanning ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

  Norsk trener i den relasjonsfremmende metoden Newborn Behavioral Observation (NBO).

  Norsk trener i metode for vurdering av spedbarnsatferd, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS).  CV

  Kombinerer en undervisningsstilling ved IHO med en Helse Nord finansiert postdoc forankret i Barne- og Ungdomsklinikken ved UNN HF fram til 31.12.2022


  MH2 L.11.313

  Klikk for større kart