microTromsø


Vi i Pediatrisk forskningsgruppe studerer hvordan mikroorganismer i tarmen (tarmmikrobiomet) og deres stoffskifteprodukter endrer seg med alder, kosthold, boforhold, kroniske sykdommer og medisiner.

En dypere forståelse for hvordan tarmmikrobiomet utvikler seg og påvirkes av miljøet rundt friske barn og ungdommer kan bidra til økt kunnskap om hvordan man kan gjenkjenne og behandle akutte og kroniske sykdommer i barneårene. 

En forutsetning for slik forskning er at vi har et referansemateriale fra friske barn og ungdom. Derfor blir dere spurt om å delta i denne studien som del av den friske befolkningen.

[Loading...]