Likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet


UiT Norges arktiske universitet jobber aktivt med likestilling, mangfold og inkludering. Til arbeidet bevilges hvert år øremerkede midler til administrative ressurser og kompetanseutvikling. Likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT er et rådgivende organ for universitetsledelsen. Seksjon for personal og organisasjon er sekretariat for utvalget. Styringsdokumentet for arbeidet er "Likestilling, mangfold og inkludering - Handlingsplan for 2020 - 2024", som ble vedtatt av Universitetsstyret 5. februar 2020. Virketiden er utvidet av rektor på fullmakt til 31. desember 2024.

På disse sidene finner du handlingsplanen, samt dokumenter, statistikker og annet materiale som er relevant for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet.

[Loading...]