Likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet


UiT Norges arktiske universitet jobber aktivt med likestilling, mangfold og inkludering. Til arbeidet bevilges hvert år øremerkede midler, for 2023 er ramma 4 000 000 kr. Likestillings- og mangfoldsutvalget ved UiT koordinerer arbeidet i samarbeid med en rådgiver tilknyttet Seksjon for personal og organisasjon. Styringsdokumentet for arbeidet er "Likestilling, mangfold og inkludering - Handlingsplan for 2020 - 2022", som ble vedtatt av Universitetsstyret 5. februar 2020. En ny handlingsplan er under utarbeidelse og blir vedtatt av universitetsstyret i juni 2023.

På disse sidene finner du handlingsplanen, samt dokumenter, statistikker og annet materiale som er relevant for arbeid med likestilling, mangfold og inkludering ved UiT Norges arktiske universitet.

Siste nytt

[Loading...]