Førsteårsopplevelsen

Nettsider og nettverk

Her kan du utforske mer om førsteårsopplevelsen via ulike nyttige nettsider.

Levende Campus UiT 

--

KNSS/NFYE – Kompetansenettverket for studenters suksess i høyere utdanning (Norges First Year Experience-nettverk)

Det europeiske nettverket – årlige konferanser

EFYE-NETTVERKET

EFYE – European First Year Experience, konferanse mai 2024 København, Danmark

NOKUT-PODDEN En podcast om høyere utdanning som skal bidra til samtalen om god praksis i høyere utdanning

FYE National Resource Center, USA

Student success journal