Førsteårsopplevelsen

Mentorordninger

Formålet med UiTs mentorordninger er at studenter inkluderes faglig og sosialt i utdanningen, lærer å bli studenter og har en god førsteårsopplevelse. Ved å innføre mentorordninger legger utdanningene til rette for gode overganger for studentene på en systematisk måte. Mentorordninger er viktig fordi en god faglig og sosial tilhørighet skaper trygghet som grunnlag for studentenes utvikling og læring. Dette bidrar til økt gjennomstrømming.

Organisering

UiT er organisert på flere nivå. Nivå 1 er fellesadministrasjon og har et koordinerende ansvar, fakultetene på nivå 2 har ansvaret for å prioritere, delegere og følge opp mentorordninger slik at de tilpasses det enkelte fakultetet, institutt og studieprogram. På hvilken måte mentorordningene organiseres og følges opp blir med andre ord opp til de enkelte fakultet, da både størrelse og hvordan fakultetene organiserer sitt arbeid i det daglige, varierer.

Retningslinjer for mentorordninger

Dette er anbefalinger som er basert på beste tilgjengelige kunnskap, og de skal gi støtte til fakultetene. Retningslinjene skal gi grunnlag for felles forståelse for mentorordninger ved UiT slik at alle nye studenter inngår i en mentorordning av god kvalitet som er både faglig og administrativt forankret.

Les mer om mentorordninger i høyere utdanning:

Regjeringen: Mentorordninger i høyere utdanning mai 2018

Khrono: Mentorordning for studentene kommer tidligere enn anntatt (Iselin Nybø) juni 2018