Førsteårsopplevelsen

Mentorkonferansen

Hensikten med vår årlige mentorkonferanse er at den skal inspirere våre utdanninger til å starte eller videreutvikle mentorordninger for UiTs studieprogrammer.

UiT har som mål at alle studenter skal være omfattet av ei mentorordning. Formålet med UiTs mentorordninger er at studenter inkluderes falig og sosialt i utdanningen, lærer å bli studenter og har en god førsteårsopplevelse. Når studenter inngår i en mentorordning legger utdanninger til rette for gode overganger for studentene på en systematisk måte. Mentorordninger er viktige fordi en god faglig og sosial tilhørighet skaper trygghet som grunnlag for studentene utvikling og læring.   


Program

Se presentasjoner her
11:30 | Lunsj
12:15 | Velkommen
12:20 | Mentorordninger ved UiT - har disse noe å si for utdanningskvaliteten? Ved Oda Bjørnsdatter og Ingvild Lorentzen, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
12:35 | Innlegg fra mentorordninger ved UiT

  • Institutt for farmasi, campus Tromsø | Janne E. Mjelle, førstelektor og Thea, studentmentor
  • Institutt for barnevern og sosialt arbeid, campus Alta og Harstad | Irene Sønvisen, høgskolelærer
  • Institutt for fysikk og teknologi, campus Tromsø, Kirsti Merete Johannessen, rådgiver

14:15 | Pause
14:30 | Kafédialog
15:20 | Oppsummering og avslutning


Prorektor Kathrine Tveiterås åpnet konferansen. Foto: Camilla Martinsen Torneus og Trine Holm Larsen

Program 

Se presentasjoner her

10:00 | Mingling og kaffe 

10:15 | Velkommen
Kathrine Tveiterås, Prorektor Utdanning, UiT Norges arktiske universitet

10:25 | En student som har det bra, lærer bedre  

Bente Bjørkly Høiseth, avdelingsleder Studentrådgivinga, Norges arktiske studentsamskipnad                        

Rannveig Grøm Sæle, førsteamanuensis, institutt for psykologi , Det helsevitenskapelige fakultet, UiT   

11:05 | Studentenes opplevelse av mentorordning
Michelle Yuan og Cecilie Backer, studentmentor, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT mfl.  

11:20 | Hva må til for at mentorordninger skal fungere? 
- hvordan jobber vi med mentorordninger ved UiB og hva er suksessfaktorene? 
Mia Milde, rådgiver studieavdelingen, Universitetet i Bergen

12:00 | Lunsj i Farmasikantina  

12:45 | Hva må til for at mentorordninger skal fungere? 
- en oppskrift som setter mentorordninga i system. Det er overraskende enkelt! 
Robin Lien, rådgiver, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

13:15 | Diskusjoner og erfaringsdeling i Farmasikantina og rom F4 224 

14:15 | Beinstrekk, vi går til Tabletten 

14:30 | På hvilken måte er mentorordninger viktig for studiekvaliteten og hvorfor skal vitenskapelige ansatte involvere seg? 
John McNicol, Prodekan for utdanning, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT

14:50 | Takk for i dag 
Jonas D. Toft, Line Vråberg og Ingvild Lorentzen, Ressursteam Førsteårsopplevelsen 

Program

Se presentasjoner her

Del 1: Hvordan ser mentorlandskapet ut?

10:30 – 10.50 Velkommen ved Ressursteam Førsteårsopplevelsen UiT
- Hva vet vi om mentorordningene ved UiT?
Ingvild Lorentzen | seniorrådgiver Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (SeLU) og leder av Ressursteam førsteårsopplevelsen UiT
Oda Bjørnsdatter | universitetslektor, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), Det helsevitenskapelige fakultet, medlem av Ressursteamet

10.50 – 11:10 Hvordan står det til med mentorordningene nasjonalt? (DIGITALT)
- Resultater fra nasjonal undersøkelse om mentorordninger for studenter i høyere utdanning.
Aslaug Louise Slette | ph.d, Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).
Fride Flobakk-Sitter | Forsker 2, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

11.10-11.30 Empowering students and helping them experience success - using the peer learning model SI-PASS                                                                                                                                       

- En introduksjon til Supplemental Instructions (SI-PASS). En studentaktiv læringsform. 
Joakim Malm | Assoc Prof. European Centre for SI-PASS, Lund University, Sweden

11:30 -12:15 Lunsj - Vegansk gulrotsuppe med brød

Del 2: Erfaringsdeling fra mentorordninger ved UiT

12:15-13:15 Bidrag fra fra ulike ordninger ved UiT.

Glennda Villaflor | studiekonsulent Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet
Kirsti M. Johannessen | studierådgiver Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi
Ida Skogseth | mentor og student på Marine Biotechnology – master, Norges fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Tenk – snakk – del. Diskusjoner og spørsmål til innleggene.

13:15-13:30 Pause

Del 3: Workshop 

13:30-14:25 Workshop - bli kjent med og la deg inspirere av SI-PASS metodikken!
Joakim Malm | Assoc Prof, European Centre for SI-PASS, Lund University, Sweden                                 

Ingvild Lorentzen | seniorrådgiver Seksjon for læringsmiljø og utdanningskvalitet (SeLU) 
Oda Bjørnsdatter | universitetslektor, Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed), Det helsevitenskapelige fakultet

14.30-14:40 Oppsummering av workshop

Del 4: Hvordan kan mentorordninger bidra til trivsel og læring  – opplæring av mentorer

14:40 – 14:55 Opplæring av studentmentorer

Line Vråberg og Åshild Jakobsen | Studentrådgivere, Studentrådgivinga, Norges arktiske studentsamskipnad 

14:55 – 15.25 Bedre læring med studentmentorer
- Effektive læringsstrategier/Kunnskap om læring
Iris Borch | førsteamanuensis og leder av Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling (Helped), Det helsevitenskapelige fakultet
Rannveig Grøm Sæle | førsteamanuensis, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

15:25-15:30 Avslutning ved prorektor Kathrine Tveiterås