Bærekraft

Hvilke bærekraftsmål er prosjektet med på å løse?

Det å bygge og skyte opp en satellitt i en bane rundt gjorda koster resurerer, og vil medføre noe utslip av blant annet CO2. I lys av denne belastningen på planeten, hvordan bidrar prosjektet til at resulatet blir en bedre verden?

Når man tenker på bærekraftsmålene, er nok ikke rom det første man tenker på. Litt overraskende da er det at for å klare å oppnå bærekraftsmålene, så tranger man rom i hver eneste en av de!
Det betyr at rommet er svært viktig for å oppnå en bærekraftig, faktisk så mye at FNs romorgan har arbeidet for at rom skal være det 18. bærekraftsmålet. Du kan lese mer om hvordan rom kan bidra i alle bærekraftsmålene hos:

Romsøppel

Vi skal skyte opp en satellitt i lavbane, hvordan er vi sikker på at ikke vår satellitt ender som romsøppel?
Satellitten skal plasseres i en ganske lav bane på 400 til 500 km. Der er det forsatt ionosfæren så tykk at satellitten bremses opp. Denne oppbremsingen skal vi bruke til å styre satellitten, men den vil også medføre at satellitten over tid kommer i en lavere og lavere bane. Til slutt vil denne banen være så lav at satellitten faller ned som et stort stjerneskudd (den brenner opp)