Children's Right to Health

Foto: Lena Bendiksen

Prosjektet skal undersøke hvordan samfunnet ved hjelp av ulike juridiske virkemidler, kan ivareta barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard (FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 24).