Children's Right to Health

Foto: Lena Bendiksen

Prosjektet skal undersøke hvordan samfunnet ved hjelp av ulike juridiske virkemidler, kan ivareta barns rett til den høyest oppnåelige helsestandard (FNs konvensjon om barnets rettigheter artikkel 24).

Siste nytt

[Loading...]