ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

Om ARK

Arbeidsmiljøutvikling er en kontinuerlig prosess der alle ansatte må involveres.  Det er utviklet mange verktøy og metoder for dette arbeidet. Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen (ARK) er utviklet spesielt til bruk i høyskole- og universitetssektoren og tilpasset de særegenhetene vi har i vår sektor.

Arbeidsmiljøutviklingsverktøyet ARK brukes og utvikles i den norske universitets- og høyskolesektoren. ARK eies av de fire institusjonene UiO, UiB, UiT og NTNU. Disse fire tok også initiativ til utviklingen av verktøyet i 2010. Fra lanseringen i 2013 til sommeren 2019, har ARK blitt brukt ved 19 norske og to svenske institusjoner. Spørreskjemaet som er et ledd i ARK-prosessene, har blitt besvart i 30 000 tilfeller. Omtrent like mange ansatte har deltatt oppfølgingsprosesser der målet er å utvikle virksomme arbeidsmiljøtiltak. ARK har vært under kontinuerlig utvikling fra lanseringen i 2013.

I august 2019 ble en oppgradert 2.0-versjon lansert på ARK-konferansen i Tromsø. I 2.0-versjonen har alle deler av verktøyet blitt forbedret. Utviklingsarbeidet foregikk i brede medvirkningsprosesser i sektoren. Spesielt spørreskjema som benyttes til arbeidsmiljøkartleggingen (KIWEST) er endret og forenklet. Videre er møtestrukturen endret. ARK 2.0 er rett og slett mer praktisk og mindre ressurskrevende.

Ved UiT er ARK tildligere gjennomført i 2014 og 2017. Tredje gjennomføring, der ARK 2.0 benyttes, starter høsten 2020. Utsendingen av spørreskjema til ansatte starter 12. oktober.

Rapport fra gjennomføring av ARK ved UiT 2017