ARK

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser

Foto: UiT / Christian Halvorsen

Endring i tidsplan - utsendelse av spørreskjema utsettes

Som en følge av utfordringer knyttet til planlegging og forberedelser av ARK prosessen ved UiT utsettes utsendelse av spørreskjema

Utsendelse av ARK spørreskjema har vært planlagt til begynnelsen av oktober. For å møte utfordringer i planleggings og forberedelses prosessen utsettes utsendelsen noen månedert. Ny dato for utsendelse vil bli kommunisert så fort den foreligger.

Utsettelsen medfører forskyvninger i hele ARK prosessen og enheter som allerede har satt dato for arbeidsmiljø diskusjoner og utvikling av tiltak for bedring av arbeidsmilø må sette dette arbeidet på vent.