ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

Gjennomføring av ARK

Gjennomføringen av ARK ved UiT 2023-2024 har fire faser. Fase 1 - Motivere og forberede, Fase 2 - Kartlegg, Fase 3 - Utvikle tiltak, fase 4 - Gjennomføre og evaluere.

 Prosessen kan illustreres i følgende figur:

Illustrasjon av de fire fasene til ARK ved UiT

F

Prosessledere ved UiT

NT-fak

Martin H. Petersen og Eva Bjørkeng

Helsefak

BFE

Fellesadm

Sølvi Brendeford Andersen

ITA

HSL

JurFak

Kari Gabrielsen

UMAK

Elisabet Aase

UB

Terje Håkstad

IVT

Lise Bang Ericsson, Anne Gjerløw