ARK-UiT

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser UiT 2023-2024

ARK og arbeidsmiljøutvikling

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres arbeid. Det inkluderer fysiske, psykososiale og sikkerhetsmessige  sider. Arbeidsmiljø er tett knyttet opp til hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.

Ved UiT må utvikling av arbeidsmiljø alltid sees opp mot vår kjernevirksomhet. Utdanning og forskning av høy kvalitet.

Direktør Pål Molander ved Statens arbeidsmiljø institutt (STAMI) har sagt at «Arbeidsmiljø handler ikke om fruktkurv, firmahytte eller treningstilbud på jobb». Den typen tiltak kan sikkert øke trivsel og fellesskap. Men gir det økt produksjon og gevinst? Gevinst i form av økt jobb motivasjon, bedre helse eller redusert fravær fra jobb? (se videolink lenger ned) Gir det gode og innovative forskningsresultater, flere publikasjoner eller disputaser, eller høyere antall studenter som fullfører på normert tid?

Et mye benyttet verktøy i ARK sammenheng er "Jobbkrav og ressursmodellen" Denne vektlegger balanse mellom de krav arbeidstakere opplever og de ressurser som er til rådighet. Balansen finner vi ved å snakke med hverandre. Gjennom samarbeid for å finne de beste måtene å organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet på vår arbeidsplass. Målsettingen er å skape mest mulig engsjement og arbeidsglede.