Avdeling for bygg og eiendom

Avdeling for bygg og eiendom (BEA) har det overordnede ansvaret for utvikling og forvaltning av universitetets bygg og eiendommer.
I tillegg utfører vi en rekke tjenester ovenfor studenter, ansatte og besøkende.
 
Brannvern

Her finner du bla. branninstruks, oversikt over brannvernledere mm.

Bygningsoversikt

Oversikt over bygningsmassen til UIT Norges arktiske universitet.

Adgangskort, nøkler

Hvordan få adgangskort og nøkler, samt tilgang til riktig område.

Parkering

Reglement for UITs parkeringsplasser i Tromsø, Alta og Hammerfest.

Post/internpost

Rutiner rundt behandling av intern og ekstern post, samt hvem som er ansvarlig.

Utleie

BEA låner/leier ut lokaler til studenter og ansatte.
Info rundt utleie.

Vakthold/vekter

Innformasjon om vakthold på UIT, samt kontaktiformasjon til vekter og BEAs bakvakt.

 

Ansatte ved Avdeling for bygg og eiendom:


sentraladm.jpg
Siste nyheter

IMG_4473 kv (3).JPG
Dette har parkeringspengene ved UiT blitt brukt til

Høsten 2015 ble det innført avgiftsparkering på UiTs arealer i Breivika. Siden da har fem kroner i timen for parkering generert 16,7 millioner kroner, og disse er øremerket tiltak for å fremme miljøvennlig transport. Hva har blitt gjort? 


Les nyhetssaken

[Loading...]

[Loading...]

Kontaktinfo BEA:
bea@uit.no

Vektertjeneste UiT:
Tlf.: 92449277

Teknisk vakt:

(utenom ordinær arbeidstid):

Tlf.: 40624005

Adgangskort UiT:

adgangskort@uit.no

Parkering UiT:

parkering@uit.no

Campus Tromsø:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Avdeling for bygg og eiendom
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

Besøksadresse:
Hansine Hansensvei 35
9019 Tromsø

Varemottak:
Klokkargårdsbakken 43
9019 Tromsø

 

Campus Alta:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Avdeling for bygg og eiendom
Postboks 1621
9509 Alta

Besøk og leveringsadresse:
Follumsvei 39
9510 Alta

Campus Harstad:

Postadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Avdeling for bygg og eiendom
Postboks 1063
9480 Harstad

Besøk og leveringsadresse:
Havnegata 5
9480 Harstad

Campus Narvik:

Postadresse:

UiT Norges Arktiske Universitet

Avdeling for bygg og eiendom

Postboks 385

8505 Narvik

Besøk og leveringsadresse:

Lodve Langesgate 2

8505 Narvik