Ansatte – Avdeling for bygg og eiendom

Tilbake til enheten

Ansatte – Avdeling for bygg og eiendom

Changtham, Phatcharin

Renholdsbetjent
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Isaksen, Laila Rigmor

Seniorrådgiver
Ledelse og stab ved BEA
Fellesadministrasjonen
DRIFTSENTRALEN 017
+4777645965

Gabrielsen, Sigrid

Førstekonsulent
Ledelse og stab ved BEA
Fellesadministrasjonen

Svartås, Lioubov Victorovna

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Richardsen, Jon Elton


Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Wilhelmsen, Lars Skaue

Førstebetjent
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Jensen, Chittraporn Salabsri

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Boonprakob, Jiraporn

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

Guttormsen, Per Egil

Senioringeniør
Seksjon for prosjektgjennomføring
Fellesadministrasjonen

Sjøgren, Oddrun

Renholder
Seksjon for campusdrift
Fellesadministrasjonen

1-10 av 195 | Neste 10 Siste 5