Nordnorges eneste vernepleierutdanning

UiT Harstad bildecollage

Som vernepleier vil du arbeide med å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne likeverdig rett til å nyte alle menneskeret­tigheter og grunnleggende friheter. Du vil blant annet kunne jobbe med miljøarbeid, habilitering, rehabilitering samt gjøre kartlegging og observasjoner. Med utgangspunkt i den enkeltes ressurser vil du tilrettelegge for utvikling, forebygger funksjonssvikt og fremmer økt livskvalitet.

Utdanningen i Harstad er en av de største i Norge og landsdelens eneste. Instituttet ledes fra UiT i Harstad, men har aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene, med bachelor heltid og deltid, videreutdanninger (Migrasjonsfaglig kompetanse, Spesialpedagogikk og Motivasjon, Mestring og Arbeid), masterprogram og forskning.

Vi tilbyr praksisopphold over hele landet samt praksis - og utvekslingsopphold i flere av våre samarbeidsland.

Fagmiljøet som jobber her er bredt sammensatt, men kjernevirksomheten i undervisning og forskning er rettet mot funksjonshemmedes situasjon og levekår nasjonalt og internasjonalt. Undervisning og forskning utvikles i samarbeid mellom samfunnsliv, studenter, ansatte og våre internasjonale samarbeidspartnere.

Ansatte ved Institutt for vernepleie:


Siste nyheter

Holder norsk basically på å dø ut-300.jpg
- Norsk holder «basically» på å dø ut Tre elever på Heggen videregående har kvalifisert seg for finalen i den nasjonale
forskerkonkurransen «Holbergprisen i skolen». Det avgjøres 6. juni i Bergen, men først er de invitert til åpent foredrag ved UiT Harstad.
Les nyhetssaken

hennyksolbjorg_fotokjetilnilsen.jpg
Det demensvennlige samfunn – Også mennesker med demens skal kunne delta i samfunnet, og ha et aktivt liv så lenge som mulig.
Les nyhetssaken

[Loading...]

Våre studier

[Loading...]

[Loading...]

KONTAKT OSS

Mail til Institutt for vernepleie:
vernepleie@support.uit.no

Instituttleder:
Professor Bjørn-Eirik Johnsen
Telefon: 77 05 83 11
Mobil: 948 21 268
E-post: bjorn.e.johnsen@uit.no

Spørsmål om utdanningene:
Studieleder Kirsti Koppen
Telefon: 77 05 83 49
E-post: kirsti.b.koppen@uit.no

Spørsmål om praksis:
Studiestøtte v/ Hanne Holte
Telefon: 77 05 83 22
E-post: hanne.holte@uit.no

Spørsmål om eksamen og studentsaker:
Studiestøtte v/ Sissel Grimsbo
Telefon: 77 05 83 59
E-post: sissel.k.grimsbo@uit.no

Besøksadresse/ leveringsadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Havnegata 5
9404 Harstad

Postadresse:
Postboks 1063
9480 Harstad

Fakturaadresse:
UiT Norges arktiske universitet
Fakturamottak
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø

.......................................................

Aktuelle dokumenter

Knapp Vernepleie

Skip to main content