Forskning – Institutt for vernepleie

Forskning – Institutt for vernepleie

Forskerne ved Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF) er opptatt av mennesker i utsatte posisjoner og mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi forsker på deres deltakelse i samfunnet, som for eksempel på skolen, i arbeidslivet, i fritiden osv. Vi er spesielt opptatt av hva som kan fremme eller hemme deres mulighet til samfunnsdeltakelse.

Vi har 2 prosjekter ved enheten: