Foto: Lars K. Christensen

Institutt for vernepleie


Vernepleiermiljøet har lange tradisjoner i Harstad og danner grunnlaget for oppstart av det som skulle bli byens høgskole i 1983. I tiårene som har gått siden, har utdanningen vokst seg til å bli en av de største i Norge. I 2016 ble Høgskolen i Harstad fusjonert med Universitetet i Tromsø og i 2018 ble Institutt for vernepleie en del av Det helsevitenskapelige fakultet.

 

Utdanningen i Harstad er en av de største i Norge og landsdelens eneste. Instituttet ledes fra UiT i Harstad, men har aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene, med bachelorutdanning på heltid og deltid.

Institutt for vernepleie har fokus på inkludering av grupper i sårbare posisjoner, uavhengig av type funksjonsnedsettelse, kjønn, hudfarge og kulturell bakgrunn. Det norske velferdssamfunnet bygger på solidaritet og på vilje til å yte og dele. Prinsipper om alle menneskers iboende verdighet og likeverd er grunnleggende verdier i dagens vernepleierfaglige virksomhet.

Fagmiljøet i avdelingen er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Vi har ansatte innenfor fagområdene vernepleie, sosiologi, antropologi, psykologi, statsvitenskap, sykepleie, juss, fysioterapi, interaksjonsdesign og spesialpedagogikk. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Instituttet har ca. 40 ansatte og ca. 400 studenter og tilbyr Bachelor i vernepleie, heltid og deltid, et masterstudiet, videreutdanning og et emne på phd-nivå.Vi tilbyr praksisopphold over hele landet samt praksis - og utvekslingsopphold i flere av våre samarbeidsland

Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF)

Ansatte ved Institutt for vernepleie:
[Loading...]

Siste nyheter

Samarbeid UiT - Harstad skole om pilotprosjekt

- UiT campus Harstad har nylig inngått avtale med Harstad skole om å bli en pilotskol... Les nyhetssaken

- Å gjøre noe i lag gir glede og motivasjon

Hun har nettopp gjennomført «Livets start og levd liv» sammen med Kenneth Bj&o... Les nyhetssaken

- Norsk holder «basically» på å dø ut
Tre elever på Heggen videregående har kvalifisert seg for finalen i den nasjonale
... Les nyhetssaken