Semesterstart, Høst 2023:
Idrettsvitenskap - bachelor, Tromsø

Velkommen til UiT Norges arktiske universitet! Vi er så glade for at du har valgt å studere hos oss.
Her finner du viktig informasjon til Idrettsvitenskap - bachelor.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering på første studiedag. Du skal møte opp:


Fra: 14. august kl. 13.00
Til: 14. august kl. 14.30
Hvor: Aud 1 (MH-bygget)

Kan du ikke møte første studiedag?

Hvis du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende grunner ikke kan møte til første studiedag må du snarest ta kontakt med kontaktpersonen for studiet ditt. Kontaktinfo finner du nedenfor.


Viktig informasjon:

Kjære nye studenter på bachelor i idretttsvitenskap i Tromsø!

Det er velkomstmøte for alle nye studenter ved årsstudium idrett og bachelor i idrettsvitenskap i Tromsø mandag 14. august kl. 13:00 på auditorium 1 (MH-bygget). Her vil det bli mer informasjon om studiet og presentasjon av faglærere, studenter, faddere og mentorer. Det er fint om du forbereder en kort presentasjon av deg selv (maks 1 min).

Her kommer litt viktig informasjon om hva du bør gjøre før studiestart.

Les studieplanen for bachelor i idrettsvitenskap 2023-26 slik at du kjenner til hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Informasjon om UiT Idrettshøgskolen, studiet, studieplaner og emneplaner finner du her.

Semesteravgift og registrering:

  • Nye studenter kan betale semesteravgift fra ca 2. august.
  • Du oppretter giro for semesteravgift og semesterregistrerer deg i Studentweb. Du må betale semesteravgift før du kan semesterregistrere deg.
  • Når du har semesterregistrert og undervisingsmeldt deg får du tilgang til læringsplattformen Canvas. I Canvas blir det publisert viktig informasjon og det er derfor viktig å semesterregistrere seg så tidlig som mulig og før semesterstart.
  • Siste frist for semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september 2023.

Timeplan:

Etter fullført semesterregistrering i Studentweb vil du finne din timeplan på Minside og i din kalender

Utstyr:
Det er en del utstyr som du må ha tilgang til for å kunne gjennomføre studiet:

  • PC/Mac (til å følge digital undervisning)
  • Treningsantrekk (inne og ute) og ute- og innesko
  • Fotballsko (vår 2024)
  • Badetøy (vår 2024)
  • Langrennsutstyr (vår 2024)

Forsikring

UiT Norges arktiske universitet er selvasurandør og har derfor ingen forsikring som vil dekke evt. skader som kan oppstå på utstyr eller personskader. Ved studiestart må du derfor dokumentere en ulykkes- og reiseforsikring som gjelder for deg som student. Dette er spesielt viktig for deg som har den del praktisk undervisning.

Fadderprogram/DebutUKA
Her finner du informasjon om fadderordningen ved UiT

Samtykke foto

Idrettshøgskolen UiT benytter filmopptak og bilder som deler av markedsføring, informasjon, forskning og undervisning. Dersom du ikke ønsker å bli tatt bilde/film av er det fint om du gir oss tilbakemelding om dette.

Annet

Dersom det er spesielle hensyn som vi må tilrettelegge for deg, ber vi deg å ta kontakt så snart som mulig.

Følg oss gjerne på Instagram (@uitidrettshogskolen) og på Facebook (UiT Idrettshøgskolen)Finn frem på UiT med Mazemap eller last ned Mazemap gratis i AppStore og Google PlayFølg UiTstudent for å bli kjent med studiehverdagen her på UiT!

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

MajaKMathinsen.jpg
Maja Kristine Olsen
UnniJansen.jpg
Unni Charlotte Jansen