Søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte til studiestart

For enkelte studieprogram er det krav om obligatorisk oppmøte på første studiedag. Dersom du ikke kan delta på oppstartsmøtet må du søke om fritak.


Tid og sted for oppstartsmøtet
Info publiseres medio november/mai. Søk opp studiet på uit.no/studiestart.


Slik søker du om fritak:

1. Bruk dette søknadsskjemaet : Bokmål   Nynorsk

2. Fyll ut skjemaet og lagre skjemaet i pdf eller xml-format på din datamaskin

3. Gå til eDialog og logg deg inn via ID-porten

4. Fyll inn nødvendig info. I tittelfeltet må du skrive "Søknad om fritak fra obligatorisk oppmøte ved studiestart + navnet på ditt fakultet"

5. Last opp søknadsskjemaet + eventuell bekreftelser/dokumentasjon

6. Send inn søknaden.

Vær oppmerksom på at du kan miste studieplassen din, dersom du ikke søker om fritak/ikke får søknaden innvilga. Dette følger av forskrift for studier og eksamener ved UiT § 48.


Søknadsfrist
Så snart som mulig og i god tid før studiestart.


Har du fått fritak fra obligatorisk oppmøte?
Vi gjør oppmerksom du at selv har ansvar for å innhente informasjon som ble gitt i oppstartsmøtet.


Ansvarlig for siden: Grethe Karlsen
Sist endret: 24.11.2023 13.06
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne