Fortalte Kronprinsen om resultatene fra Norges største forskningsprosjekt

UiT-professor Marit Reigstad ga kronprins Haakon en oppsummering fra gigantprosjektet om Barentshavet, Arven etter Nansen. En engasjert kronprins lurte blant annet på hvordan det går med isbjørnen?

Marit Reigstad (t.v.) presenterer Arven etter Nansen for Kronprins Haakon.
Marit Reigstad (t.v.) presenterer forskningsprosjektet Arven etter Nansen for H.K.H. Kronprins Haakon. Foto: Trude Haugseth Moe/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.04.24 17:30 Oppdatert: 25.04.24 08:59
Arktis Hav Klima

H.K.H. Kronprins Haakon har vært på besøk i Tromsø, med livet i havet som tema. Den første dagen fikk han være med studenter som driver med fjerning av kråkeboller for å hjelpe tareskogen.

Neste dag besøkte han Framsenteret, der han fikk høre en rekke korte foredrag om tilstanden og utfordringene for havet i Arktis. Forskere fra mange av de ulike forskningsinstitusjonene som er tilknyttet Framsenteret presenterte sin forskning.

Kronprinsen var svært engasjert i temaene om miljø og klimaendringer i havet, og diskuterte med forskerne i pausen.
Kronprinsen var svært engasjert i temaene om miljø og klimaendringer i havet, og diskuterte med forskerne i pausen. Foto: Trude Haugseth Moe / UiT

Presenterte gigantprosjekt

Professor Marit Reigstad var prosjektleder for gigantprosjektet Arven etter Nansen som nylig ble avsluttet ­– og presenterte noen hovedresultater fra prosjektet for kronprinsen.

Arven etter Nansen er sannsynligvis norgeshistoriens største forskningsprosjekt, med et budsjett på 740 millioner kroner. 280 forskere, studenter og teknikere fra ti norske forskningsinstitusjoner samarbeidet tverrfaglig over åtte år om å utforske den nordlige delen av Barentshavets klima og økosystem, som er i rask endring.

Prosjektet resulterte i over 200 vitenskapelige publikasjoner. Denne nye kunnskapsbasen skal legge til rette for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet gjennom det 21. århundret.

Samarbeid kan hjelpe isbjørnen og andre organismer

– Hvordan går det med isbjørnen? lurte Kronprinsen på.

– Både isbjørn og andre organismer påvirkes av mange ulike faktorer, der klimaendringer, miljøgifter og økt aktivitet i området i sum utgjør endringer som man ikke vet hvordan vil påvirke dem. Det er komplisert, forklarte Reigstad.  

– Men viktigst: når vi har forskere som jobber i lag, klarer vi å sette sammen kunnskap og forstå mye mer, og vi kan si noe om hva vi kan forvente i framtida og hvordan forberede oss på det, sa professoren.

Det å samarbeide i store prosjekter har vært vellykket og Reigstad håper at samarbeidet kan gi grunnlag for et nytt, stort samarbeidsprosjekt som planlegges: Framtidens Polhav. Det har fått forprosjektmidler, og man jobber med en prosjektplan.

Fikk lesestoff 

Reigstad gav kronprinsen noen faktaark om funnene fra Arven etter Nansen, så han kunne få lære mer om forskningsfunnene. 

– Perfekt til å lese på flyet, sa hun, til latter fra Kronprinsen.

Vil du også se faktaarkene? Klikk her: Fact Sheets from The Nansen Legacy.

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 24.04.24 17:30 Oppdatert: 25.04.24 08:59
Arktis Hav Klima
Vi anbefaler