Samler kreftene i kampen mot antibiotikaresistens

For første gang er åtte nordiske forskningssentre og 150 forskere med fokus på antibiotikaresistens samlet i Tromsø. Målet er å ta viktige steg videre i kampen mot en av våre største samfunnsutfordringer.

Laboratorieskåler med bakterier
Hvis helsevesenet blir stående uten tilgang til effektive antibiotika vil det nemlig bli ekstremt vanskelig å gi god pasientbehandling. Foto: Jan Fredrik Frantzen/UIT
Portrettbilde av Frantzen, Jan Fredrik
Frantzen, Jan Fredrik jan.f.frantzen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.03.24 13:43 Oppdatert: 12.03.24 15:42
Helse og velferd

Bakterienes motstandsdyktighet mot antibiotika har lenge vært på fremmarsj over hele verden. En studie som ble publisert i Lancet i 2022 viser at over en million mennesker døde som en direkte følge av antibiotikaresistente bakterier i 2019. De regner med at det vil øke til 10 millioner døde hvert år i 2050.

Portrett av mann
Arnfinn Sundsfjord er professor og leder for CANS. Foto: Jan Fredrik Frantzen/UiT

Situasjonen regnes fortsatt å være under kontroll i de nordiske landene. Likevel har de nordiske forskningsmiljøene på dette feltet tatt et globalt ansvar for å finne gode løsninger på problemet.

Spesielt viktig for kreftpasienter

Noen av spørsmålene som blir tatt opp under konferansen er hvordan bakteriene utvikler sin motstandsdyktighet, og hvordan vi kan forsinke denne utviklingen. Hva er de viktigste globale utfordringene på dette feltet, og hvordan kan vi hindre at vi på nytt lever i en verden uten effektive medisiner mot bakterieinfeksjoner?

Hvis helsevesenet blir stående uten effektive antibiotika vil det bli ekstremt vanskelig å gi god pasientbehandling, spesielt til kreftpasienter som er avhengig av antibiotika for å kunne gjennomføre strålebehandling og cellegiftkurer.

– Antibiotikaresistens er et gjenstridig problem som krever en bred, tverrfaglig tilnærming. Derfor samler vi fremragende forskningskrefter i Norden til utveksling av idéer og ferske forskningsresultater i felles innsats for nye løsninger, sier Arnfinn Sundsfjord, professor på UiT og leder for CANS – Senter for nye antibakterielle strategier.

Om konferansen:

Arrangeres 13.–15. mars 2024 av CANS – Senter for nye antibakterielle strategier ved UiT. Senteret er finansiert av UiT Norges arktiske universitet og Tromsø forskningsstiftelse (TFS). Disse deltar:

  • CANS – Senter for nye antibakterielle strategier (UiT)
  • Uppsala Antibiotic Centre
  • Umeå Centre for Microbial Research
  • Centre for Antibiotic Research (Gøteborg)
  • The International Centre for Antimicrobial Resistance Solutions (København)
  • The Finnish Multidisciplinary Centre of Excellence in Antimicrobial Resistance Research (Helsinki og Turku)
  • Turning the Tide of Antimicrobial Resistance (Oslo)
  • CAMRIA: Combatting Antimicrobial Resistance with Interdisciplinary Approaches (Bergen og Stavanger)
Frantzen, Jan Fredrik jan.f.frantzen@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 12.03.24 13:43 Oppdatert: 12.03.24 15:42
Helse og velferd
Vi anbefaler