Utdanner nye vernepleiere

Førstelektor Terje Øien Thomsen ser utover auditoriet. I det 45. desentraliserte kullet er det 53 nye studenter. Og hvis alt går etter planen, vil de om fire år være autoriserte vernepleiere. UiTs fleksible studier har gitt tusenvis av nye vernepleiere. 

MANGE STUDENTER: Terje Øien Thomsen har veldig mange studenter å undervise.
SUKSESS: Terje Øien Thomsen og de andre ansatte på Instittut for vernepleie har utdannet tusenvis av vernepleiere gjennom desentraliserte studier. Nylig startet de opp et nytt kull i Alta. Foto: Inger Elin Utsi / UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 30.01.24 10:45 Oppdatert: 31.01.24 17:42
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier

Auditoriet 1042 er helt fullt opp denne januardagen i Alta. Det merkes godt på UiT i Alta at det er mange nye studenter. Viserektor Bente Haug ønsker vernepleierstudentene velkommen, mens leder for prosjektet «Levende campus», Marikken Linn Pedersen, informerer om studenttilbudene i Alta. For noen er det første møte med UiT og Alta. For studentene kommer fra hele landet. Ikke uten grunn.

UiT er den eneste som tilbyr denne studiemodellen, som gjør at den blir veldig interessant. Altså å kjøre noen samlinger fysisk, og noe digitalt. Det gjør at det er en modell som er godt egnet til å kombinere med for eksempel arbeid, sier førstelektor Terje Øien Thomsen, som er kull-koordinator.

Han tilhører Institutt for vernepleie, som er ansvarlig for vernepleierutdanningene ved UiT. Instituttet ledes fra Harstad.

Flere tusen vernepleiere gjennom UiT

Terje Øien Thomsen har siden 1997 selv pendlet til ulike steder i Nord-Norge for å undervise de desentraliserte vernepleierstudentene. Og det var tidlig på 90-tallet at man fant ut at det var mer lønnsomt for samfunnet å sende ut lærere i regionen.

Vernepleierutdanningen i Harstad startet i 1983. I løpet av de 40 årene som har gått, har tusenvis av personer blitt uteksaminert som vernepleiere. Utdanningen har alltid hatt veldig høye søkertall, ikke bare til fulltidsstudiene i Harstad. Deltidsstudiene er svært populære.

Her kan du lese mer om UiTs vernepleierutdanning enten det er bachelor- eller masterutdanning. 

– Det er svært viktig for regionen at vi har hatt desentraliserte utdanninger i alle de tre nordligste fylkene over mange år. Vi får veldig gode tilbakemeldinger på disse utdanningene, og ser at det er veldig viktig å opprettholde dette tilbudet også i fremtiden for å møte det store behovet samfunnet har for vernepleiere , sier instituttleder Gunn Elin Fedreheim.

Det nye kullet i Alta er nummer 45 i rekken av desentralisert utdanning. Terje har pendlet til Alta i 16 år for å undervise vernepleiere. Han forteller at de yngre oftere velger et heltidsstudium på campus. Deltidsstudenten er ofte eldre og mer etablert. Han ser store fordeler for landsdelen ved at folk tar utdanning der de bor.

– Gjennom denne måten å organisere utdanningen på, så fikk vi tak i de som egentlig arbeider ute i feltet, men som mangler kompetanse. Så når vi utdanner folk der de er, bidrar universitetet til regional kompetanseutvikling. Er du fra Alta og tar utdanning der, og har familie i Alta, ja så blir du i Alta, sier han og legger til at det blir veldig dyktige vernepleiere. Ofte er studentene veldig motiverte og ønsker nye utfordringer.

Normalt er 2/3 av vernepleierstudentene fra næromliggende steder. 1/3 pendler fra andre plasser. De fysiske samlingene varer i 2 uker, mens de digitale samlingene er normalt ei uke. Praksis er lik som heltidsstudiet. Den første uken starter undervisningen med det som er grunnlaget for vernepleieryrket. 

NYE STUDENTER: 53 personer startet opp i Alta dette semesteret. Det desentraliserte studiet er over 4 år. Foto: Inger Elin Utsi / UiT

Gode råd til deltidsstudenten

Dagene under samlingene er intense, både for studenter og de som underviser. En deltidsstudent må beregne å bruke gjennomsnittlig 30 timer i uka til studiene.

Han har følgende gode råd til den desentraliserte deltidsstudenten:

  • Vær med på alt fra starten. Ikke bli hengende etter
  • Les før samlingene og forelesningene – kom forberedt.
  • Dette er et familieprosjekt. Alle bør være innstilte på at det her skal gå bra. Og hvis alle er det, så går det som regel bra.
  • Kanskje må det være sånn at partneren du har hjemme må være den som henter i barnehage eller følger opp mer på skolen, fordi du trenger mye tid.
  • Det viktigste for å lykkes er å sette av tid til å studere. Ikke la husarbeid og annet distrahere deg.
  • Sett av faste tider mellom samlingene til å studere.
  • Dra på campus å studere om du har mulighet, for da studerer du mer effektivt enn hjemme.

Vernepleierutdanningen er en suksess

Terje legger til at UiTs mange desentraliserte deltidskull beviser at det er mulig å lykkes. Selv har han organisert familielivet og tilpasset livet etter hvor og når undervisningen tilbys. Og ennå er han ikke lei.

– Jeg synes det er veldig hyggelig å være i Alta. Jeg liker Alta veldig godt. En annen ting er at jeg synes det gir meg mye å se studentene. Selv om det er voksne folk, så har de som regel veldig lyst til å lære. Det å se gleden når de lærer, å se at studentene utvikler seg, som sakte blir vernepleiere, det er en veldig inspirasjon. Det er jo mye arbeid mens det står på. Det er klart, den her uka underviser jeg 25 timer. Men så er det jo sånn at da er det en stund til at jeg har undervisning igjen. Så det blir til at du står på, det jo tross alt faget mitt. Det er jo ting jeg jeg trives med å gjøre, sier han.

Vernepleierstudiet ved UiT har alltid vært veldig populært. Kullene er veldig store.

– Det vi må huske på det at det finnes ikke en eneste arbeidsledig vernepleier som ikke vil være det. Det er jobb til alle, og alle får gode jobber, og jeg tror alle mener at det er meningsfylt. Og så er det jo egentlig ganske ensartet type folk, altså det er mye forskjellige folk, men det er jo folk som har lyst til å jobbe med folk, og som vil andre folk vel som tar det her studiet. Så det blir veldig positiv stemning i kullet, så det er veldig ok å jobbe sammen med dem, avslutter han før han går tilbake til undervisningen. På pensum står det CRPD – rettighetene til mennesker med funksjonshemming eller funksjonsnedsettelse.

VELKOMST: De nye studentene i Alta fikk en introduksjon i tjenester på studiestedet. Både fra Norges arktiske studentsamskipnad og fra campusadministrasjonen. Foto: Inger Elin Utsi / UiT
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 30.01.24 10:45 Oppdatert: 31.01.24 17:42
Helse og velferd Om UiT Studentliv / Studier
Vi anbefaler