Ser mot Antarktis for å løse globale klimautfordringer

UiT driver polarforskning mest i nord og i Arktis, men nå også i Antarktis gjennom iC3. Rektor Dag Rune Olsen ser på mulighetene for mer tilstedeværelse i sørlige polarområder når ny forskningstasjon er ferdig.

ANTARKTIS: Rektor har vært i Antarktis for første gang og der besøkte han Troll forskningsstasjon.
TROLL: Rektor Dag Rune Olsen har besøkt forskningsstasjonen Troll. UiT ivaretar norsk tradisjon, nemlig polarforskning. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 25.01.24 13:45 Oppdatert: 28.01.24 20:59
Arktis Bærekraft Energi Geopolitikk Hav Internasjonalt samarbeid Klima Om UiT

Nylig gjestet en stor delegasjon den norske forskningstasjonen Troll, som ligger i Jutulsessen i Dronning Maud Land.

Rektor Dag Rune Olsen var med på turen og besøkte for første gang den sørlige delen av jordkloden.

– Det er viktig forske i både Antarktis og i Arktis, for her ligger veldig mange av svarene på spørsmålene knyttet til de globale klimaendringene. Så hvis vi skal forstå klimasystemene, må vi forske i begge polområdene, sier han. 

Troll forskningsstasjon drives av Norsk Polarinstitutt og skal renoveres. For regjeringen har, gjennom statsbudsjettet, satt av 2,3 milliarder til å oppgradere forskningsfasilitetene. Da uttalte klima- og miljøminister Espen Barth Eide at forskningen på Troll er avgjørende for å forstå sammenhengene i klimasystemet og hvordan klima vil utvikle seg framover.

Nettopp dette er også UiTs rektor opptatt av. UiTs strategi Eallju – Drivkraft i nord slår fast at universitetet skal være med og bidra til løsninger på de store samfunnsutfordringene som klima og miljø.

For det første er det helt åpenbart at norske myndigheter investerer stort ved Troll forskningsstasjon. Det betyr at det forplikter også andre norske forskningsinstitusjoner til å bidra til det nasjonale løftet dette handler om. Så er det slik, skal vi få til dette – så må vi dra ilag. Det er en stor investering, det er mange som må være med og ikke minst for å få frem den aller beste forskningen. Så for UiT, her er det mye for oss, sier Olsen.

Intervjuet med Dag Rune Olsen er gjort av Norsk Polarinstitutt på vegne av UiT utenfor Troll forskningstasjon under oppholdet.

Viktig med samarbeid

UiT har sammen med Norsk Polarinstitutt og Norce et pågående forskningsprosjekt på Troll. IC3 – Centre for ice, Cryosphere, Carbon and Climate. Det er et Senter for fremdragende forskning og er finansiert av Norsk forskningsråd. iC3 har forskning i både Arktis og Antarktis. 

GLOBAL FORSKING: Forsker ved iC3, Monica Winsborrow, deltok også på turen til Troll forskningsstasjon. Foto: privat

Senteret ser spesielt på hvordan smeltingen av isbreer påvirker miljøet og hvilke utslag det har på karbonregnskapet. Assisterende direktør ved iC3, Monica Winsborrow, var også med til Antarktis. 

– Det var første gang jeg var i Antarktis, og det var en fantastisk opplevelse. Fasilitetene ved og logistikken rundt Troll-stasjonen er imponerende, og legger godt til rette for å styrke forskningen på tvers av land og hav i Antarktis sammen med forskningsskipet Kronprins Haakon, sier Winsborrow.

Et av prosjektene i Antarktis som iC3 allerede er involvert i, er isprøvene som tas på Fimbulisen. Disse er blant annet materiale for PhD-studenter i iC3.  

–  Vi ønsker å gå i spissen for å utvide og styrke den norske ekspertisen innen forskning og utdanning på dette området, sier Winsborrow.

Rektor påpeker viktigheten med forskningssamarbeidet. Også dette er en del av UiTs strategi, nemlig å utvikle flere ledende fagmiljøer i front av den internasjonale kunnskapsutviklingen. 

SAMARBEID: UiT og Norsk Polarinstitutt samarbeider om iC3, som forsker i Antarktis. Rektor Dag Rune Olsen var invitert av direktør i polarinstituttet, Camilla Brekke, for å se på mulighetene for mer forskning i Antarktis. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norsk Polarinstitutt

– Det er veldig vanskelig å drive stor forskning uten å samarbeide. Og Norsk Polarinstitutt har vært den viktigste samarbeidsinstitusjonen for UiT i mange år og i mange sammenhenger. Nå har vi et senter for fremdragende forskning ilag. Det er at vi får ny kraft til å gjøre enda mer forskning om klima. Vi vet at det å se på hvordan isen i Antarkis smelter, hvilke konsekvenser det har for å frigjøre klimagasser, som igjen kan eksalere klimaendringene. Det skal vi virkelig fordype oss i dette store, fine iC3–prosjektet som vi har ilag. Her blir det mer forskning og ikke minst mer kunnskap, sier Olsen, som er imponert over fasilitene og hvordan polarinstituttet driver Troll.

Når oppgraderingen av Troll er fullført i 2032, vil stasjonen ha plass til 65 bruker og vil være godt tilrettelagt for klima- og miljøforskning. UiTs rektor ser for seg flere kollegaer i Antarktis i årene som kommer. 

– Troll-stasjonen har i utgangspunktet begrenset kapasitet. Nå skal Norge bygge ut, det skal bli mer kapasitet, flere plasser og da er det også slik at UiT vil kunne nyttiggjøre seg av det, helt klart, sier Olsen. 

STOR DELEGASJON: UiTs rektor deltok på reisen til Troll. I følget var også representanter fra Norsk Polarinstitutt, Klima- og miljødepartementet, Nkom, UiB, NTNU, Norce, Nilu, NMBU Norsar og Statsbygg Foto: Pål Jakobsen / Norsk Polarinstitutt
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 25.01.24 13:45 Oppdatert: 28.01.24 20:59
Arktis Bærekraft Energi Geopolitikk Hav Internasjonalt samarbeid Klima Om UiT
Vi anbefaler