37 millioner til UiT i budsjettforliket

Systemet som overvåker og varsler klimaendringene i nord, er sikret i budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene.

To personer graver dypt i snøen
UiT får 20 millioner kroner til å sikre miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. Foto: Eeva Soininen
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Portrettbilde av Bakkevoll, Geir Heggås
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 03.12.23 13:07 Oppdatert: 20.12.23 17:23
Arktis Klima Urfolk

UiT får 37 nye millioner kroner i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV. 20 av millionene sikrer miljøovervåking i nord gjennom observasjonssystemet COAT. I tillegg skal 17 millioner gi kunnskap for folkehelsearbeid i den samiske befolkningen gjennom helseundersøkelsen SAMINOR3.

Miljøovervåking i nord

I forliket om neste års statsbudsjett får miljøovervåkingsystemet Climate-ecological Observatory Arctic Tundra (COAT) 20 millioner kroner. Systemet består blant annet av værstasjoner, kameraer, mikrofoner og en rekke andre sensorer som overvåker klima- og natur i Øst-Finnmark og på Spitsbergen.

COAT er rigget for å gi rask dokumentasjon og gode prognoser om klimaendringene og klimaendringenes effekter i nordområdene. Slik kan Norge og det internasjonale samfunnet håndtere situasjonen gjennom beredskap og tilpasninger.

– COAT er både et kompetansemiljø og en infrastruktur som er bygget opp over tid og som er viktig langt utenfor Norges grenser. Ved å sikre driftsmidler til dette systemet viser vi internasjonalt ansvar for klimaendringene og klimaendringenes konsekvenser, sier SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms.

Viktig for Arktisk råd

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet legger også vekt på det internasjonale klimasamarbeidet når han jubler over at COAT er sikret midler over statsbudsjettet.

– Norge har nå lederskapet i Arktisk råd, og det er et veldig godt signal at UiT ikke trenger å trappe ned driften og leveransene fra dette systemet, som vi fryktet. COAT gir et viktig kunnskapsgrunnlag for klimautredningene under Arktisk råd, sier Olsen.

Helseundersøkelser også i nordsamiske områder

Helseundersøkelsen SAMINOR3 skal forske på hvordan marginalisering og minorisering i lang historisk tid kan påvirke helse og livsvilkår i dagens samiske befolkning. I disse spørsmålene er det potensielt store forskjeller mellom ulike samiske grupper. Derfor er undersøkelsen planlagt i både sør-, lule- og nordsamiske områder.

SAMINOR3 er nå i gang med å samle data i sør- og lulesamiske områder. I regjeringens forslag til statsbudsjett var SAMINOR3 tildelt 13 millioner kroner. Denne summen ville bare gjort det mulig å samle data i noen få nordsamiske kommuner, og da i Troms. Når budsjettforliket styrker prosjektet med 17 millioner kroner, blir det mulig å ta undersøkelsen videre i nordsamiske kommuner i Finnmark.

– UiT holder på med en svært viktig helseundersøkelse i nord. Vi vet at den samiske befolkningen har andre helseutfordringer enn den norske majoritetsbefolkningen, og vi trenger kunnskap for å finne de riktige tiltakene for folkehelsearbeidet i nord. Det sikrer vi nå, sier Fylkesnes.

Følger opp sannhets- og forsoningskommisjonen

Rektor Dag Rune Olsen mener regjeringspartiene og SV med denne tildelingen følger opp en viktig konklusjon fra sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

– Sannhets- og forsoningskommisjonen omtaler fornorskingen som et historisk traume som kan ha ha bidratt til at helsetilstanden til minoritetene er dårligere enn hos majoritetsbefolkningen. Kommisjonen viste også tydelig at de ulike samiske gruppene har ulike utfordringer. Dette mangfoldsperspektivet kan UiT nå sikre med at vi får midler til å ta SAMINOR3 videre inn i nordsamiske områder, sier Olsen.

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bakkevoll, Geir Heggås geir.h.bakkevoll@uit.no
Publisert: 03.12.23 13:07 Oppdatert: 20.12.23 17:23
Arktis Klima Urfolk
Vi anbefaler