UiT deltar for å bidra til kunnskapsbasert utvikling i Arktis

Flere utenriks- og miljøministere møtes i Reykjavik under Arctic Circle denne uken for å diskutere viktige arktiske spørsmål. – Vi skal bidra med kunnskap som er relevant for å utvikle Arktis, sier rektor Dag Rune Olsen, som får følge av flere UiT-eksperter og studenter.

INVOLVERT: Professor i nordområdepolitikk, Rasmus Gjedssø, er involvert i mange aktiviteter under årets Arctic Circle.
KUNNSKAPSBASERT UTVIKLING: Professor i nordområdepolitikk, Rasmus Gjedssø, er involvert i seks sesjoner under årets Arctic Circle Assembly. Han mener det er viktig å delta både med studenter og forskere. Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT Norges arktiske universitet
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 18.10.23 09:20 Oppdatert: 18.10.23 11:58
Arktis Bærekraft Geopolitikk Hav Internasjonalt samarbeid Om UiT Samfunn og demokrati

Torsdag 19. oktober begynner Arctic Circle Assembly, som er ansett for å være en viktig møteplass for aktører innen arktiske spørsmål. Det er ventet flere tusen deltakere og mer enn 700 eksperter deltar på de over 200 sesjonene i programmet. Sesjonene har stor bredde og variasjon, alt fra klimaforandringer til geopolitiske utfordringer. UiT, som er verdens nordligste universitet, vil arrangere fem sesjoner, og bidra på syv sesjoner som andre arrangerer. Målet er å bidra med ny og relevant kunnskap og forskning.  

Samarbeid i Arktis er viktigere enn noensinne med den sikkerhetspolitiske situasjonen som er i verden nå. Norge leder det viktigste mellomstatlige forumet, Arktisk råd, og Norge har fire satsinger de prioriteringer gjennom sitt lederskap. Nemlig hav, klima og miljø, bærekraftig økonomisk utvikling og folk i nord. Og det er akkurat her UiT kommer til rette med sin kompetanse, sier rektor Dag Rune Olsen.  

For de prioriterte områdene til Arktisk råd sammenfaller med UiTs strategi Eallju – Drivkraft i nord. UiT har blant annet som mål å være internasjonalt ledende på kunnskap og kompetanse om og for Arktis og nordområdene. Her finner du også UiTs ekspertliste knyttet til Arctic Circle. 

– Det er viktig å dele forskningsbasert kunnskap som kan være med å skape framtidens Arktis. Våre eksperter med sin kunnskap er sentrale for å løse kritiske faktorer for en bærekraftig utvikling. Spesielt innen klimaendringer og havforvaltning, sier rektor Dag Rune Olsen. 

UiT knytter tettere internasjonalt samarbeid

En betydelig delegasjon fra UiT, bestående av utvalgte forskere, ledere og studenter vil være til stede i Reykjavik under Arctic Circle.

I tillegg til et spennende og tett faglig program vil UiT ha møter med sentrale internasjonale samarbeidspartnere i UArctic og universitetene i Arctic5 Rectors’ Council. Det er en sammenslutning bestående av fem arktiske universiteter som har som mål å styrke samarbeidet og utviklingen av høyere utdanning og forskning i Arktis. Dialog og samarbeid med andre kunnskapsbaserte institusjoner er viktig for UiT.

Sammen utdanner vi ungdom i Arktis. Framtida. Så den kunnskapen og forskningen som de arktiske universitetene bidrar med, vil være et viktig grunnlag for å ta de riktige avgjørelsene og gi de riktige ferdighetene for å utvikle Arktis, sier Olsen.

SESJON: Ida Amalie Nystad Reierth (t.h) deltar på en av sesjonene.
AKTIVE STUDENTER: I fjor var student Ida Amalie Nystad Reierth (t.h) på Arctic Circle sammen medstudent Sona Hakhverdyan og rektor Dag Rune Olsen. Ida bidrar i år på sesjonen Arcade: Innovative solutions to social and enviromental challenges in the Arctic. Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT

Under Arctic Circle vil 18 studenter være med på diskusjonene under de ulike sesjonene som arrangeres. 

– Flere av studentene får en unik anledning til å dele funn de har gjort under studiene og motta tilbakemeldinger fra fagmiljøer som arbeider på samme felt, noe som kan styrke vår vitenskapelige horisont, sier Olsen.  

Arctic Circle på pensum

Professor i nordområdepolitikk ved UiT og Nansen-professor ved University of Akureyri, Rasmus Gjedssø Bertelsen, skal lede og delta i flere av de faglige sesjonene. Med seg til Island har han 12 UiT-studenter, som tar studieemnet Arctic Norway, som har Arctic Circle som læringssted. Dette er et felles emne med Polar law-studenter fra University of Akureyri. Samtlige studenter jobber også som frivillige under Arctic Circle.

Arktis avspeiler historisk verdenspolitikken, som igjen er i radikal endring nå. Derfor er det meget viktig med globale møtesteder for å diskutere Arktis, og det er meget viktig å involvere studenter og unge forskere fra hele verden, sier Rasmus Gjedssø Bertelsen.

Bredt program

Programmet på Arctic Circle spenner over en rekke kontroversielle, relevante og aktuelle temaer. For eksempel planer om gruvevirksomhet i havområder, plastforurensing i marine miljø, konsekvenser av klimaendringer for urfolk, sikkerhetspolitikk og tilstedeværelse i Arktis og shipping i arktiske farvann. Norges lederskap i Arktisk råd vil også bli diskutert, og med deltagelse fra vår nye utenriksminister, Espen Barth Eide. Hele programmet finner du her

Prorektor Jan-Gunnar Winther representerer UiT i det rådgivende styret til Arctic Circle, som også har møte før konferansen starter. 

UiTs deltakelse på Arctic Circle Assembly 2023

Her er sesjonene UiT arrangerer: 

Torsdag 19. oktober:

Kl. 1120-1215 Asian polar science in the future arctic
Professor ved UiT og Nansen-profesessor ved University of Akureyri, Rasmus Gjedssø Bertelsen, er moderator for panelsamtalen.

Kl. 1815-1910 Arctic innovation lab: ideas for a better Arctic
Tidligere GENI-student Blaine Mirasty representere UiT.

Fredag 20. oktober:

Kl. 1120-1215

Masterstudentene Ida Amalie Nystad Reierth og Savanna Hirth, samt doktorgradstipendiat Nikolaos Gkikas representere UiT.

Kl. 1120-1215 Future of higher education in the Arctic 
Rektor Dag Rune Olsen og professor Rasmus Gjedssø Bertelsen representere UiT.

Lørdag 21. oktober:

Kl. 1120-1215 Arctic blue economy: international graduate student research cohort
Her vil UiT-studentene Veslemøy Mantor og Magnus Vandbakk snakke om sin forskning.

Øvrige sesjoner der UiTs eksperter og studenter deltar

Her er sesjonene UiTs forskere og studenter deltar på. Disse sesjonene er i regi av andre aktører og institusjoner. .

Torsdag 19. Oktober:

Kl. 1120-1215 Grenland in the international system: Relations with Canada and The US
Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen leder panelet

Kl. 1120-1215 Arctic plastics symposia: reducing pollution in the marine environment
Prosjektleder for Senter for hav og arktis Anne Katrine Normann deltar

Kl. 1815-1910 Small states and sercurity in the Arctic
Deltakere i panelet fra UiT er professor Rasmus Gjedssø Bertelsen og førsteamanuensis Marc Lanteigne.

Fredag 20. oktober:

Kl. 0940-1105 Great power and strategic rivalries in arctic cooperation
Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen deltar på vegne av UiT.

Kl. 1500-1555 Lightning talks from students: winner for northern project competition
Doktorgradsstipendiat ved UiT, Rami Noureddine, deltar

Fredag kveld deltar også deler av UiTs delegasjon på Fram-senterets mottakelse. Tema for denne mottakelsen er det norsk arktisk klima og miljø.

Lørdag 21. oktober:

Kl. 0900-0955 Education partnership: Engange and prepare the next generation
Rektor Dag Rune Olsen og Jeanette Andersen fra KinSea Lead Dicovery AS (UiT er partner i satsingen) deltar i panelet

Kl. 0900-0955 Arctic research and studies programme 2023-2026
Professor Rasmus Gjedssø Bertelsen representerer lørdag UiT i sesjonen

Kl. 1120-1215 The science diplomacy roundtable

Prorektor Jan-Gunnar Winther representerer UiT

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 18.10.23 09:20 Oppdatert: 18.10.23 11:58
Arktis Bærekraft Geopolitikk Hav Internasjonalt samarbeid Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler