Styrker samarbeidet for å få flere samiske sykepleiere

Både UiT og Sámi allaskuvla har et sterkt ønske om å utdanne flere sykepleiere. Nå skal en formell avtale styrke samisk sykepleierutdanning i Guovdageaidnu/Kautokeino.

TETTERE SAMARBEID: Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet skal samarbeide tettere for å lykkes med sykepleierutdanningen.
MØTTES I GUOVDAGEAIDNU: Fredag 29. September møttes institusjonene i Guovdageaidnu for å gå igjennom skissen til avtale. De som deltok var følgende: Assisterende instituttleder, Espen Kristiansen, dekan Gunbjørg Svineng, instituttleder Risten Länsman, direktør Anne-Marie Gaino, rektor Liv Inger Somby, instituttleder Laila Arnesdatter Hopstock og kontorsjef Vibeke Guddingsmo. Foto: Sámi allaskuvla
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 09.10.23 10:02 Oppdatert: 09.10.23 14:31
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Kort oppsummering av saken

UiT Norges arktiske universitet og Sámi allaskuvla har signert en formell avtale for å styrke samisk sykepleierutdanning i Guovdageaidnu/Kautokeino. Målet er å utdanne flere sykepleiere med samisk språk og kulturkompetanse for å møte helsevesenets behov. Studiet er unikt da deler av undervisningen gis på samisk, og har som mål å gi studentene en dypere forståelse av samisk kultur, historie og tradisjoner. Institusjonene vil spesielt jobbe med rekruttering av studenter, og planen er å starte opp et nytt kull i januar 2025. Avtalen innebærer også et ansvar for å tilby samisk sykepleierutdanning til samiske studenter bosatt i Sverige og Finland, samt lulesamiske og sørsamiske studenter. (Oppsummeringen er lagd av universitetets KI-drevne chatbot ChatUiT)

I høst har det vært tett dialog mellom UiT Norges arktiske universitet og Sámi allaskuvla med målsetning om å styrke samisk sykepleierutdanning i Guovdageaidnu. Det har vært møter både i Alta i august, Guovdageaidnu sist fredag og i Tromsø sist onsdag.

I 2021 startet 12 studenter på utdanningen da den ble lyst ut for første gang. Oppdraget ble  gitt av Kunnskapsdepartementet, gjennom bevilgning fra Stortinget i 2019. I fjor ble studiet lyst ut for andre gang, men da var det så få søkere at studiet ble ikke startet opp. Institusjonene har nå jobbet frem og signert en formell avtale som skal bidra til å utvikle studietilbudet.

Vi har hatt gode møter og åpen dialog om hvordan studiet er organisert for å se hva som kan gjøres for å sikre et godt studieprogram. Det handler om rolleavklareringer, både faglig og administrativt. I tillegg styrker vi samarbeidet med sikte på å rekruttere flere studenter. Det er viktig for begge parter å tilby et godt studium som imøtekommer helsevesenets behov for sykepleiere med samisk språk og kulturkompetanse, sier dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, Gunbjørg Svineng, som skrev under avtalen på vegne av UiT.

Rekruttering i fokus

I 2024 lyses studiet ut på nytt og planen er at nytt kull starter studiene i januar 2025. Søknadsfrist blir oktober 2024. Institusjonene vil spesielt framover jobbe med rekruttering av studenter. Noe som også er beskrevet i den formelle samarbeidsavtalen. Studiet kan ta inn 25 studenter, ikke bare fra Norge, men også fra alle de skandinaviske landene, da Sámi allaskuvla rekrutterer studenter fra hele Sápmi. 

– Samisk sykepleierutdanning er en viktig satsing ved UiT, og er en del av universitetets strategi om å tilby høyere utdanning til urfolk og styrke kompetansen i samisk språk i helsetjenesten. Tettere samarbeid med Sámi allaskuvla er nøkkelen for å utdanne flere sykepleiere som kan møte den samiske brukeren i helsevesenet, sier Svineng. Det helsevitenskaplige fakultetet hun leder, er i front i Norge når det gjelder å utdanne samisk kompetanse innen helsevesenet. Fakultetet tilbyr blant annet utdanninger for leger, tannleger, psykologer, radiografer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, paramedisinere, spesialsykepleiere, jordmødre, helsesykepleiere, bioingeniører, vernepleiere og farmasøyter.

FORMELL AVTALE: Rektor Liv Inger Somby og dekan Gunbjørg Svineng skrev under avtalen i UiTs samiske kulturhus, Árdna. Foto: Julia Holte Sempler/UiT

 Unikt tilbud i verden

Samisk sykepleierutdanning har som mål å gi studentene en dypere forståelse av samisk kultur, historie og tradisjoner, og å utvikle deres ferdigheter i å kommunisere med samiske pasienter og deres familier på en kultursensitiv måte. Studentene lærer også om samisk helsevesen og helseutfordringer i samiske samfunn, og får opplæring i å tilpasse helsetjenester til samiske pasienter. Studiet er unikt da deler av undervisningen gis på samisk.

Sámi allaskuvla har et spesielt ansvar med å bidra til det samiske innholdet i studieprogrammet. Rektor ved Sámi allaskuvla, Liv Inger Somby, skrev under avtalen på vegne av egen institusjon sammen med dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, Gunbjørg Svineng.

– Med denne nye avtalen så har vi også et ansvar å se om hvordan vi skal tilby samisk sykepleierutdanning også til samiske studenter bosatt i Sverige og Finland, samt  lulesamiske og sørsamiske studenter. Det er stort behov for samiske sykepleiere over hele Sápmi, så vi må se på rekrutteringen mye bredere fremover, sier rektor Liv Inger Somby, som skrev under avtalen på vegne av Sámi allaskuvla.

Gjennom avtalen vil det bli enda flere møtepunkter for UiT og Sámi allaskuvla. Partene skal ha flere årlig møter med det formål å utvikle studietilbudet.

Det er mange gode ting i den avtalen som er så spesifikk at det skal være lett å gå videre og få til et godt samarbeid, sa dekan Gunbjørg Svineng da hun skrev under avtalen på vegne av UiT.

Fakta om samisk sykepleierutdanning

Utdanningen tilbys av UiT Norges arktiske universitet og er en bachelorgrad. Sámi allaskuvla er samarbeids- og vertsinstitusjon. Utdanningen er organisert som en deltidsstudium over 4 år med samlinger i Guovdageaindu og praksis. Studentene skal fortrinnvis ha praksis der de kan benytte samisk. Sykepleierne som utdannes vil i tillegg til vanlig sykepleierutdanning, få en spesialkompetanse i samisk språk og kultur.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 09.10.23 10:02 Oppdatert: 09.10.23 14:31
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler