Styrker samarbeid med partnere i Singapore

Norge og Singapore er nært knyttet sammen på flere plan, både når det gjelder økonomi, skipsfart, teknologiutvikling og høyere utdanning. I september inngikk UiT avtaler med partnere i Singapore som vil bidra til mer samarbeid innen forskning og utveksling.

Til venstre er Sum Tze Chien og Leff Lau fra NTU-universitetet og Dag Rune Olsen og Odd Erik Garcia fra UiT.
UiT signerer MoU-avtale med NTU. Sum Tze Chien, Leff Lau (t.v), Dag Rune Olsen og Odd Erik Garcia. Foto: Kim Bredesen / UiT
Portrettbilde av Bredesen, Kim
Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 30.09.23 18:25 Oppdatert: 04.10.23 23:07
Bærekraft Energi Hav Internasjonalt samarbeid Om UiT

I bystaten Singapore finnes noen av de høyeste rangerte universitetene i verden. Nå sikrer UiT samarbeid med forskningsmiljøer på disse universitetene.

I september deltok en delegasjon på 18 forskere og ansatte fra UiT på Norway- Singapore Science Week, arrangert i samarbeid Norges ambassade i Singapore og Innovasjon Norge. Der fikk delegatene muligheten til å presentere egen forskning og utvide og styrke sine faglige nettverk i Singapore.

Den norske delegasjonen ble vist hvordan campus på NUS er bygget opp. Ingvild Svestad (t.v), Dag Rune Olsen, Maria Madalena das Neves og Per Christer Lund. Foto: Kim Bredesen / UiT.

Områder hvor UiT-forskere har innledet et samarbeid med kolleger i Singapore omfatter helse, akvakultur, maritim teknologi, havrett, jordobservasjon og energi.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, påpeker at det er svært mange institusjoner som gjerne vil ha samarbeidsavtaler med universitetene i Singapore.

– Når UiT nå har avtaler med de mest anerkjente institusjonene her i Singapore, så forteller det mye om styrken i fagmiljøene hos oss. Og det må alltid være denne fagligheten som ligger til grunn for internasjonalt forskningssamarbeid. Derfor er dette både en anerkjennelse av våre forskningsstyrker og et utmerket utgangspunkt for mer forskningssamarbeid og studentutveksling knyttet til disse fagområdene, konkluderer Olsen.

Intensjonsavtaler

UiT undertegnet nylig to intensjonsavtaler om forskningssamarbeid med National University of Singapore (NUS) og Nanyang Technological University (NTU) hvor hav og energi står i sentrum.

Den nye avtalen med NUS er rettet mot forskning på internasjonal havrett. Singapore er observatørstat i Arktisk råd og følger nøye med hvilke rammebetingelser som skal gjelde for skipsfart i Arktis. I en slik sammenheng kan avklaringer av juridiske spørsmål knyttet til havrett være av stor betydning.

UiT og NUS inngår MoU-avtale. NUS-president Tan Eng Chye (t.v.) og UiTs rektor Dag Rune Olsen. Foto: Kim Bredesen /UiT.

De involverte partene er da Norwegian Centre for the Law of the Sea (NCLOS) og Centre for International Law (CIL). 

Under oppholdet holdt NCLOS en workshop på Norges ambassade hvor tema var hvordan Arktis påvirkes av klimaendringer og geopolitiske spenninger. Workshopen ble ledet av NUS-forskeren Nilufer Oral og førsteamanuensis ved UiT, Maria Madalena das Neves. 

Æresgjest på workshop

På workshopen var Singapores tidligere FN-ambassadør Tommy Koh æresgjest. I FN jobbet han nært med Jens Evensen (Norges havrettsminister 1974-1978) om å fremforhandle FNs havrettstraktat fra 1982.

– Jeg er veldig glad for at UiT Norges arktiske universitet samarbeider med CIL. Vi hadde gode diskusjoner om hvilke lover som kan anvendes når det gjelder hvordan Arktis påvirkes av klimaendringer og endrede relasjoner til Russland, sa Koh.

Diplomat Tommy Koh (t.v.) og Norges ambassadør i Singapore, Eivind Homme. Foto: Kim Bredesen /UiT.

For Koh demonstrerer det faglige samarbeidet mellom UiT og NUS hvor gjensidige knyttet vi er på et globalt plan.  – Singapore er så langt unna Arktis, likevel har vi en observatørstatus i Det arktiske råd. Grunnen er at hva som skjer i Arktis, påvirker resten av verden, enten det gjelder utdanning eller hvordan klimaendringer påvirker økosystemer, konkluderte Koh.

Mellom NUS og UiT skal det dessuten opprettholdes forskningssamarbeid når det gjelder forskning på maritim teknologi. Det omfatter Technology Centre for Offshore and Marine, Singapore (TCOMS) og Advanced Maritime Ship Operations ved UiT. 

Forsker på ny energikilde

Med NTUs College of Science har UiT avtalt å samarbeide innen forskning på fusjonsenergi. Hvis det produseres i en reaktor, imiteres solenes energiproduksjon. Det skaper ingen utslipp av drivhusgasser og er potensielt uutømmelig. Professor Odd Erik Garcia og hans kolleger fra Aurora-senteret på UiT kommer til å inngå i et nært samarbeid med Professor Xavier Garbet ved NTUs School of Physical and Mathematical Sciences om å utvikle denne typen energiteknologi. 

Garcia forteller at for ham byr et samarbeid med NTU på rike faglige muligheter.

– NTU har bygget en betydelig forskningsgruppe på fusjonsenergi og er interesserte i de samme problemstillingene vi jobber med på UiT. Vi har komplementær kompetanse, har felles interesser og de samme problemene som vi ønsker å løse. Gode løsninger på slike spørsmål kommer vanligvis fram i diskusjoner, som blir beriket når man kommer fra forskjellige kulturer. Det er veldig positivt å ha et stort internasjonalt lag, uttaler Garcia.

Ny avtale om studentutveksling

I Singapore importeres rundt 90 prosent av all mat fra rundt 170 land. James Cook University har opprettet en filial i Singapore, med akronymet JCUS, som prioriterer forskning på akvakultur.  De kan bidra til å bygge opp under marin virksomhet som kan potensialt øke graden av selvforsyning i Singapore.

Tre UiT-forskere på besøk på JCUS i Singapore.
Under Norway-Singapore Week ble det holdt flere workshoper på James Cook University in Singapore (JCUS). Her er Jaya Kumari Swain (i midten), Jacques Xavier Leon Godfroid og Stefano Peruzzi (2. rad t.v.), sammen med studenter og ansatte fra JCUS. Foto: JCUS.
UiT undertegnet også en avtale med JCUS om enveis studentutveksling, kalt «study abroad». Avtalen gjelder i utgangspunktet bachelorstudenter på faget fiskeri og havbruk, som ønsker å studere akvakulturemner. Også andre fagområder vil kunne omfattes av ordningen.
JCUS og UiT holdt felles workshoper hvor UiT-forskerne Jacques Xavier Leon Godfroid, Stefano Peruzzi og Jaya Kumari Swain utvekslet erfaringer og kunnskaper med kolleger på JCUS om tema som fiskeoppdrett, fiskegenetikk og skalldyrallergier. På JCUS presenterte de dessuten et forskningsprosjekt der målet er å finne en ny vaksine mot lakselus.

En avtale mellom UiT, NTNU, OsloMet og Sintef Ocean og Innovasjon Norge i Singapore ble for øvrig fornyet da UiT-delegasjonen besøkte Singapore. Med denne avtalen, som først ble inngått i 2019, legges det til rette for økt samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon, mellom partnere i de to landene.

Forskning på klima og vaksiner

Samarbeidet mellom UiT og partnere i Singapore er i en ny fase som gir muligheter for vekst. Frem til nå har samarbeidet gitt konkrete forskningsresultater på en rekke felt. 

UiT samarbeider med NTUs Earth Observatory in Singapore (EOS) når det gjelder å utvikle nye metoder innen kunstig intelligens og digitale teknikker for satellittfotografering for å forstå hvordan global oppvarming påvirker livet på jorda.

UiT-professor Andrea Marinoni på Tech Lab, Norges ambassade i Singapore.
Førsteamanuensis ved CIRFA, UiT, Andrea Marinoni, under et foredrag på Innovasjon Norges TechLab, Norges ambassade i Singapore. Foto: Kim Bredesen / UiT.
EOS' samarbeidspartner på UiT er Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations (CIRFA). 

UiT og EOS kan gjennom felles analyser kartlegge hvordan nedsmelting av sjøis påvirker havstrømmer, og indirekte havnivåer i tropiske regioner. Dette er spørsmål som er av høy prioritet for Singapore som øystat, da mye av landet ikke befinner seg over 15 meter over havet. Rundt 20 prosent av arealet er dessuten gjenvunnet fra havet.

Det må også nevnes at et nytt forskningssamarbeid er på vei mellom UiT-forskeren Sybil Akua. O. Obuobi og NTU- professorene Mary B. Chan og Mu Yugang. De jobber innen feltet bioingeniørvitenskap og skal utforske hvordan en kan bekjempe motstandsdyktige mikrober og betennelsesykdommer. Obuobi har doktorgrad fra NUS, er tilknyttet UiTs Centre for Antibacterial Strategies (CANS) og har utviklet en ny metode for å flytte antibiotika inn i bakterielle mikrofilmer. Foreløpig har hun fått støtte fra UiT til å innlede et samarbeid med NTU. Ifølge Chan og Yugang gjenstår en del planlegging før de setter i gang de første stegene.

Bredesen, Kim kim.bredesen@uit.no Rådgiver
Publisert: 30.09.23 18:25 Oppdatert: 04.10.23 23:07
Bærekraft Energi Hav Internasjonalt samarbeid Om UiT
Vi anbefaler