Årets Åse Hiorth Lervik-priser er delt ut

Elizana Coltman og Patricia Aida Linao vant årets priser for henholdsvis beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv og med et kjønnsrelatert tema.

PRIS: Jury med prisvinnere.
Det var under Senter for kjønnsforsknings sensommerfest at prisene ble delt ut. Fra venstre: professor Ann Therese Lotherington (leder av jury), masterstipend-vinner Oda Nigist Wigstøl, prisvinner Patricia Aida Linao, professor Ana Luisa Sanchez Laws (jurymedlem), og postdoktor Paula Ryggvik Mikalsen (jurymedlem). Foto: Lilli Mittner/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.09.23 11:19 Oppdatert: 19.02.24 15:25
Om UiT Samfunn og demokrati

Helt siden 1996 er Åse Hiorth Lervik-prisene delt ut. Årets prisvinnere er Patricia Aida Linao og Elizana Coltman. Det er fagmiljøene ved UiT Norges arktiske universitet om nominerer og prisen deles ut av Senter for kvinne og kjønnsforskning etter juryeringer. Prisene ble delt ut på sensommerfesten 31. august. En fest som er senterets markering av studenter som velger å rette sitt arbeid inn om kvinne- og kjønnsrelevante problemstillinger.  

Banebrytende prisvinner

Patricia Aida Linao vant prisen for beste masteroppgave på UiT med et kjønnsrelatert tema. Masteroppgaven «The rise of the Asian female digital nomad» ble nominert av professor og veileder Bente Heimtun. Oppgaven var avslutningen av Linaos masterstudier i reiseliv. Oppgaven tar for seg asiatiske kvinnelige digitale nomader. Det vil si kvinner som har tatt med seg jobben og reist rundt i verden mens de jobbet digitalt. Motivasjonen deres var fleksibilitet, frihet og muligheten til å oppleve verden, andre kulturer og møte andre mennesker. Noe som bryter med de tradisjonelle arbeids- og livsmønstre. Masteroppgaven konkluderer at kvinnene transformeres gjennom tilværelsen som digital nomade, men at de også kjenner seg ensomme. Kvinnenes selvbestemmelse styrkes. Oppgaven til Linao avdekker også at ressurspersonene som deltok i hennes kvantitative undersøkelse, at seksualisering av asiatiske kvinner påvirker deres reise negativt.

Juryen er imponert, og uttaler at masteravhandlingen har et høyt akademisk nivå og er et banebrytende arbeid.

God teoretisk analyse

Elizana Coltman vant prisen for beste master med et kjønnsteoretisk perspektiv. Hennes masteroppgave hadde tittelen «Defiantly Queer Spaces: Queer Exploration, Becoming, Resistance, and Joy in the Liminal Spaces of No One Can Pronounce My Name and Ministry of Utmost Happiness». Og oppgaven var nominert av veileder og universitetslektor Emelie Jonsson.  Masteroppgaven er en analyse av de to bøkene som er gjengitt i mastertittelen. Analysen tar for seg hvordan skeive rom i samfunnet utvikles av karakterene i bøkene. Juryen skriver at kandidaten i sin anvendelse av metode, teori og materiale viser en evne til selvstendig og kritisk engasjement i et særlig relevant tema. Oppgaven er innlevert ved Institutt for språk og kultur.

Foruten disse to prisvinnerne, fikk også Oda Nigist Wigstøl  et stipend på 25 000 kroner og tilbud om kontorplass på senteret mens hun skriver masteren. Hennes masterprosjekt har tittelen «Unity and diversity’? Identity, women, and cultural attire in contemporary Ethiopia». 

Åse Hiorth Lervik

Åse Hiorth Lervik var litteraturviter med dr.philosgrad fra 1971 og i 1972 ble hun professor i nordisk litteratur ved UiT. Åse Hiorth Lervik var mangeårig professor ved UiT. Hun skrev bøker og artikler både om kvinnelige forfattere og om kvinner i norsk litteratur. Hun var også i mange år (1972-1985) redaktør for Edda - Norsk tidsskrift for litteraturforskning. Hun fikk stor betydning for litteraturforskningsmiljøet og kvinneforskningen i Tromsø spesielt, men også i landet for øvrig.

Da hun gikk av med pensjon donerte hun boksamlingen sin til Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Den står nå i Åse Hiorth Lerviks rom i Breiviklia, der senterets undervisning foregår.

Åse Hiorth Lervik døde i 1997. Senteret hedrer hennes minne ved årlig å dele ut en pris som har fått hennes navn. Senteret har siden 1996 delt ut én pris, og siden 2003 to priser. Den ene prisen går til beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv. Den andre går til beste masteroppgave med et kjønnsrelatert tema.

Kilde: Ann Therese Lotherington/Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 06.09.23 11:19 Oppdatert: 19.02.24 15:25
Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler