Rektorat deaivvadeadje – Rektorene møttes

Samisk sykepleierutdanning, rekruttering av studenter fra nordiske land og oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport sto på dagsorden da rektorer fra UiT og den nye rektoren ved Sámi allaskuvla møttes.

MØTTES: Fra venstre campusleder Rune Sundelin, sammen med Katrine Tveiterås, Liv Inger Somby, Bente Haug og Anne Marie Gaino
Campusleder Rune Sundelin, prorektor Katrine Tveiterås og viserektor Bente Haug møtte rektor Liv Inger Somby og direktør Anne Marie Gaino i forbindelse med åpningen. Foto: Tommy Skum Hansen/UiT
Portrettbilde av Utsi, Inger Elin Kristina
Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 17.08.23 10:18 Oppdatert: 17.08.23 13:00
Om UiT Studentliv / Studier Urfolk

Davvisámegiel čoahkkáigeasu gávdno vuollelis/Nordsamisk sammendrag ligger nederst.

Ikke bare nye og gamle studenter benytter semesteråpningen til knytte bånd. Også viktige samarbeidspartnere møtes og snakker sammen. UiT Norges arktiske universitet og Sámi allaskuvla hadde et formelt møte om samarbeidet i forkant av åpningen. UiT og høgskolen, som ligger i Guovdageaidnu/Kautokeino, har både faglig og administrativt samarbeid.

– Slike møter er viktige da både universitetet og høgskolen er sentrale aktører i nord. Vi har en god arbeidsdeling om studier og forskning, men samtidig samarbeider vi tett for å gi landsdelen den kompetansen som etterspørres. Og det skal vi fortsette med, sier viserektor Bente Haug.

Hilsninger på åpningene 

Møtet foregikk i Alta før åpningen på mandag. Rektor ved Sámi allaskuvla, Liv Inger Somby, overrakte en hilsning til de nye studentene i Alta, mens onsdag overrakte viserektor Bente Haug universitetets hilsning til høgskolens studenter på deres åpning i Guovdageaidnu.

– Det er et uttrykk for at UiT og Samisk Høgskole har en gjensidig forståelse av hverandres viktige betydning i vår landsdel og at vi gjennom gode relasjoner sammen kan gjøre hverandre sterkere, sa Haug i sin hilsning. Samarbeidet om samisk sykepleierutdanning i Guovdageaidnu var blant annet tema på møtet mellom rektorene. Rekruttering for å oppnå tilstrekkelige kvalifiserte studenter vil ha et fokus framover, blant annet studenter fra nabolandene Sverige og Finland.  

Viserektor Bente Haug ønsket studentene ved Sámi allaskuvla til lykke med sine studievalg.Foto: Mai-Lis Eira / Sámi allaskuvla

Tette kunnskapshullene

Liv Inger Somby, som har vært kommisjonsmedlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen, vektla i møtet institusjonenes ansvar for utdanning innen samisk og kvensk språk, samt oppfølgingen av rapporten. Et av funnene er kunnskapsløsheten i samfunnet. UiT har i sin strategi «Eallju – Drivkraft i nord» en ambisjon om å være det ledende universitetet på kunnskap om og formidling av samisk og kvensk språk, kultur, kunst og samfunn. Dette var også noe prorektor Katrine Tveiterås fremhevet i dialogen med den samiske høgskolen.  

– Vi står i en tid hvor Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport har gitt oss ett grunnlag for å forstå og erkjenne urett som har blitt begått, men også hvordan vårt samfunn fremdeles har mekanismer og prosesser som viderefører fornorskningen. Vi har en stor jobb å gjøre for å endre samfunnet, og den jobben må vi gjøre sammen. Da trenger vi studenter som kan komme inn med kunnskap og kompetanse, men også med nye ideer og nye forståelser, sier viserektor Bente Haug, som har et særlig ansvar for Finnmark og Nord-Troms, områder der fornorskningen har satt sine spor.  

Hun ser fram til den videre dialogen med den nye rektoren og Sámi allaskuvla på vegne av universitetet. Flere møtepunkter er planlagt utover studieåret 2023/2024. 

DIALOG: Rektor Liv Inger Somby ønsket UiTs studenter i Alta velkomne til å supplere sine studier ved å ta samisk språkutdanning, da samfunnet trenger det. Foto: Tommy Skum Hansen / UiT

Davvisámegiel čoahkkáigeasu:

Ođđa rektor Sámi allaskuvllas, Liv Inger Somby, lea deaivvadan UiT Norgga árktalaš universiteahta rektoriiguin, Bente Haug ja Katrine Tveiterås. Sii leat ságastallan ovddasbarggu birra ja erenomážit sámi buohccidivššár oahpahusa birra. Studeantta rekrutterenbargu lea dehálaš, go leat stuorat vejolašvuođat oažžut eanet sámi studeanttat sihke Norggas, Ruoŧas ja Suomas. Institušuvnnaid čuovvoleami Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna raportta lei maiddái áššelisttus.

Várrerektor Bente Haug searvái Sámi allaskuvla rahpamii ja buvttii dearvuođaid UiT:as. Ja rektor allaskuvllas fas celkkii dearvuođat UiT-studeanttaide ráhpamis Álttás.

Allaskuvla ja UiT leat juo šiehtadan eanet čoahkkimiid fal ovddasbargu nannejuvvo.

Utsi, Inger Elin Kristina inger.e.utsi@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 17.08.23 10:18 Oppdatert: 17.08.23 13:00
Om UiT Studentliv / Studier Urfolk
Vi anbefaler