Sannhets- og forsoningskommisjonen: Et enormt viktig arbeid legges fram 1. juni

UiT Norges arktiske universitet er med når kommisjonen skal overlevere rapporten til Stortinget. Utredningen skal også leses i sin helhet for det norske folk fra Nationaltheatret.

Sannhets- og forsoningskommisjonen
Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foran fra venstre: Anne Julie Semb, Pia Lane, Anne Kalstad Mikkelsen, Dagfinn Høybråten, Marit Myrvoll, Liv Inger Somby. Bak fra venstre: Ketil Zachariassen, Aslak Syse, Ivar Bjørklund, Einar Niemi, Per Oskar Kjølaas, Håkon Hermanstrand. Foto: David Jensen/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.04.23 12:20 Oppdatert: 28.04.23 15:32
Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner ledes av Dagfinn Høybråten og består av 11 andre fagpersoner oppnevnt av Stortinget. Arbeidet skal resultere i en rapport som blant annet beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer og kvener/norskfinner, virkningene av fornorskingspolitikken og foreslå tiltak som bidrar til videre forsoning.

Sannhets- og forsoningskommisjonen skal ferdigstille sitt arbeid innen 1. juni 2023 og overlevere sin rapport til Stortingets presidentskap.

– Opplesningen av rapporten vil bli sendt på NRK som såkalt «sakte-TV» og strømmes til alle UiT sine studiesteder, sier viserektor Rikke Gürgens Gjærum.

Hun forteller at rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, er med inn på Stortinget der overleveringen av rapporten finner sted. Sekretariatet for kommisjonen er etablert på UiT Norges arktiske universitet.

Mer enn 700 sider leses opp på Nationaltheateret

Etter at Sannhets- og forsoningskommisjonen har levert sin rapport til Stortinget, vil komiteen gå til Nationaltheatret. Der skal det kvenske teateret, Kvääniteatteri, ta imot rapporten, og alle dens over 700 sider skal leses høyt.

– Lesningen vil ta rundt 30 timer, og rapporten skal leses av representanter av nasjonale institusjoner, scenekunstnere og helt vanlige folk, sier Kvääniteatteri sin teatersjef Frank Jørstad til NRK.

Lesningen, som kan følges på NRK, har fått tittelen «Norge lytter – En scenisk lesning av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport».

– Vi har tatt utgangspunktet i at hele Norge skal lese rapporten, altså representanter fra hele Norge. Det vil si at så mange dialekter som mulig skal høres, forteller Jørstad.

Se her hvordan presentasjonen av kommisjonsrapporten er planlagt.

Lytteposter i nord

UiT vil bidra til at alle studiestedene ved universitetet får mulighet til å følge opplesningen.

– UiT skal lage lytteposter i nord, i alle byene der vi har studiesteder, og vi skal strømme NRK-sendingen på alle campuser. I foajeer og glassgater skaper vi møteplasser og oppfordrer ansatte og studenter til å bruke tid på lytting hele dagen, sier viserektor Gjærum.

Hun forteller at det også vil bli servert kvensk og samisk mat på alle kantinene i samarbeid med Samskipnaden.

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum
Viserektor Rikke Gürgens Gjærum oppfordrer alle ansatte og studenter til å lytte til opplesningen 1. juni. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Oppfordrer alle til å lytte

Viserektor Rikke Gürgens Gjærum forteller at UiT som vertsinstitusjon for Sannhets- og forsoningskommisjonen vil tilgjengeliggjøre innholdet i rapporten og sørge for at begivenheten blir gjort synlig.

– Vi vil oppfordre næringslivet og offentlig sektor, ansatte og studenter til å lytte til opplesningen. Vi oppfordrer også alle rådhusene til å åpne for å lage lyttestasjoner, sier Gjærum.

Sterkt og viktig budskap

Det er omtrent 30 timer lesning, og den delen av rapporten som omhandler utdanning, skal leses av folk fra utdanningssektoren.

– Rapportens budskap er etter hva vi så langt vet både sterkt og viktig. Vi ønsker å bidra til det nasjonale ansvaret vi har for formidling av det samiske, dette er i tråd med UiT sin strategi som peker på et særlig ansvar for samisk og kvensk kultur og språk, avslutter Gjærum.

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 27.04.23 12:20 Oppdatert: 28.04.23 15:32
Om UiT Samfunn og demokrati Urfolk
Vi anbefaler