UiT-forskere har utviklet internasjonalt online-kurs innen bærekraftig akvakultur

Ny forskning viser at akvakultur kan bidra til å løse fremtidens matbehov. Mest lovende er arter som østers, blåskjell, sjøpølser, kråkeboller, tang og tare. Nå kan du lære mer om dette ved UiT Norges arktiske universitet uansett hvor du bor i verden.

marine dyr - skjell, muslinger - kunst
Artene vi finner lavere i økosystemet trenger lite eller ikke noe fôr. Derfor er det mer bærekraftig å drive akvakultur med disse artene. Nå kan du lære mer om dette ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Illustrasjon: Adrianna Kochanska
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.04.23 13:00 Oppdatert: 21.04.23 13:45
Bærekraft Hav Studentliv / Studier

Akvakultur kan bidra til å møte verdens behov for proteiner, men i dag er det kun Asia som går i pluss når det gjelder matproduksjon med denne metoden. Omtrent 60 prosent av verdens akvakultur er i Kina, og der er det meste av sjømatproduksjonen bløtdyr, som muslinger, østers og andre arter. Dette er virvelløse dyr som du ikke trenger å mate; de mater seg selv. Dette er akvakultur som gir netto utbytte.

– Det er store forventninger til økt akvakulturproduksjon, men hvis den skal være bærekraftig så må vi utnytte arter som er lavt i næringspyramiden i havets økosystem, sier Michaela Aschan, professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT.

Tre forskere
Akvakultur-kurset ble nylig lansert i Florianopolis, Brasil. Fra venstre: Katrín Hulda Gunnarsdóttir, Adrianna Kochanska og Michaela Aschan Foto: UiT

Artene vi finner lavere i økosystemet trenger nemlig lite eller ikke noe fôr. Disse artene får sin næring gjennom å filtrere vann eller spise råtnende organisk materiale – altså plante- og dyrerester i havet.

Les også: Skal det være en grillet sjøpølse i brød?

Klimavennlig kurs

Forskere ved Norges fiskerihøgskole har hatt hovedansvaret for å lage et kurs om bærekraftig og klimavennlig produksjon av såkalte lavtrofiske arter; arter som er langt nede i havets næringspyramide.

– Det finnes få utdanningsressurser innenfor lavtrofisk akvakultur, derfor ønsker vi å gi opplæring slik at vi øker kompetansen på dette viktige området i tiden fremover, sier Aschan.

Kurset er utviklet som en del av det EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjektet AquaVitae ledet av Nofima og med deltakere fra Europa, Brasil og Sør-Afrika.

mann som viser frem oppdrett på reker i brasil
Filipe Vieira, professor ved Santa Chatarina Universitetet i Florianopolis, viser frem akvakulturanlegget som produserer reker (på bildet), tang og fisken multe. Foto: Michaela Aschan

Kurset har fått navnet «Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species» og ble nylig lansert på prosjektets årsmøte.

Bidrar til internasjonalisering

– Kurset bidrar til internasjonalisering, og diversifisering av utdanningene både på Master og PhD nivå, og det er stor interesse for dette tilbudet både i Brasil, i Sør-Afrika, og i Europa, sier Aschan.

Kurset er gratis, progresjonen er selvstyrt, og ved avslutning mottar studenten et diplom. Europeiske bachelorstudenter kan i tillegg få studiepoeng.

Les mer om kurset her: Sustainable Aquaculture for Low Trophic Species

Om du har en bachelor-grad: Bacheloremner ved UiT - SVF-3650

Om du ikke har en bachelor-grad: Enkeltemner/videreutdanning ved UiT - SVF-6050

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.04.23 13:00 Oppdatert: 21.04.23 13:45
Bærekraft Hav Studentliv / Studier
Vi anbefaler