Ansatte 12 (!) studenter fra Handelshøgskolen

Skatteetaten har ansatt ikke mindre enn 12 studenter fra Handelshøgskolen ved UiT i Narvik i saksbehandlerstillinger – samtidig.  – En vinn-vinn-situasjon for oss og studentene, sier underdirektør Torje Næsje i etaten.

Fire personer sittende i en trapp smiler til fotografen
Fire av de 12 økonomistudentene som nå er ansatt i Skatteetaten i Narvik. Fra venstre: Malin Grimestad Karlsen, Camilla Johansson, Simon Fagerli og Johannes Nystad. Foto: Espen Viklem Eidum
Portrettbilde av Eidum, Espen Morten Viklem
Eidum, Espen Morten Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.03.23 13:05 Oppdatert: 31.03.23 19:35
Studentliv / Studier Økonomi

Den 1. mars var første arbeidsdag for studentene, som alle tar bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon ved UiT i Narvik. Nå kombinerer de studielivet med faste 30 prosentstillinger som saksbehandlere i Skatteetaten.

– Kjempefornøyde

– Vi er kjempefornøyde! Ordningen med Skatteetaten er tilpasset studiene og eksamensperiodene våre – og gir oss samtidig relevant og dermed verdifull arbeidslivserfaring. I tillegg er vi blitt veldig godt mottatt og ivaretatt hos vår nye arbeidsgiver, sier studentene Camilla Johansson og Malin Grimestad Karlsen, som er to av de 12 nyansatte.

Statens Hus-prosjektet

Våren 2022 ansatte Skatteetaten 16 studenter i såkalte veiledningsstillinger i Bergen. Erfaringene etaten - og studentene - gjorde der, var så gode at man ønsket å ta ordningen videre. Dermed ble det bestemt å opprette en egen studentpool også i Narvik, men da innen saksbehandlingsområdet.

At Narvik ble valgt har tre årsaker:

  • Man ønsket ikke å legge ordningen til en storby
  • Narvik kommune er en del av pilotprosjektet Statens Hus. Ett av siktemålene med prosjektet er å styrke det offentlige kompetansemiljøet i regionen, og gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som finnes på pilotstedene.

– I tillegg har Skatteetaten sitt kontor i Narvik fått gode tilbakemeldinger på at vi er flinke til å operasjonalisere på en rask og effektiv måte, sier Næsje.

Fleksibelt opplegg

Han er svært fornøyd med rekrutteringsprosessen og at etaten kom ut av den med 12 nye medarbeidere lokalt.

– For oss er det selvsagt en stor fordel å kunne bemanne opp i pressperiodene våre fra en studentpool. For studentene er det verdifullt å ta med seg jobberfaring som er direkte relevant for utdannelsen de tar, sier Næsje.

Her finner du Handelshøgskolens studietilbud. Søknadsfrist 15. april for de fleste studieprogrammene

I Skatteetaten skal studentene jobbe med generell saksbehandling samt ha direkte kontakt med skattepliktige.

– Det må selvsagt være knyttet en del fleksibilitet til et slikt opplegg, og det går begge veier. Arbeidstiden tilpasses perioder der vi trenger ekstra støtte og motsatt – der studentene trenger tid til studier og eksamensperioder, sier Næsje.

Etterspurt kompetanse

Hanna Persson, assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik, er også strålende fornøyd med  ordningen.

Hanna Persson, assisterende instituttleder ved Handelshøgskolen campus Narvik. Foto: Christian Halvorsen, UiT

– Vi synes jo det er helt fantastisk at våre studenter får denne muligheten av Skatteetaten. De aller fleste av våre studenter jobber ved siden av studiene, men det å kunne få en relevant arbeidserfaring og i tillegg ha en arbeidsgiver som legger så godt til rette for at man studerer, er jo utrolig positivt, sier hun.

– Med tilbudet fra Skatteetaten får jo studentene også oppleve at deres kompetanse er etterspurt på arbeidsmarkedet – og det mens de er i en studiesituasjon. Vi er svært fornøyde med at så mange av våre studenter søkte på stillingene og gleder oss til å følge dette videre, sier Persson.

I tillegg til de 12 studentene fra Handelshøgskolen, har Skatteetaten også ansatt to studenter fra Det juridiske fakultet ved UiT i tilsvarende stillinger.

Her finner du studietilbudet ved Det juridiske fakultet

Eidum, Espen Morten Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 31.03.23 13:05 Oppdatert: 31.03.23 19:35
Studentliv / Studier Økonomi
Vi anbefaler