Utdanning – Handelshøgskolen ved UiT

Utdanning – Handelshøgskolen ved UiT

Studier ved Handelshøgskolen

Handelshøgskolen ved UiT har studenter på ulike studieprogrammer fordelt over de fire studiestedene Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. 

Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø tilbyr bachelor- og mastergrad i ledelse, innovasjon og marked, samfunnsøkonomi og økonomi og administrasjon. I tillegg har vi mastergradsprogrammenet erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi.

Handelshøgskolen ved UiT i Alta tilbyr bachelor- og mastergradsprogram i økonomi og administrasjon, nettbaserte årsstudier i ledelse og i økonomi, samt deltidsstudium i prosjektledelse. 

Handelshøgskolen ved UiT i Harstad tilbyr bachelor- og mastergradsprogram i økonomi og administrasjon, bachelor i ledelse, innovasjon og marked, master i regnskap og revisjon, samt erfaringsbasert master i ledelse. I tillegg tilbys årsenhet på 60 studiepoeng i praktisk prosjektledelse.

Handelshøgskolen ved UiT i Narvik tilbyr bachelorgradsprogram i økonomi og administrasjon og årstudiet praktisk økonomi og ledelse.

Emner

Bachelor (3 år)


Master (1½ – 5 år)


Årsstudier


Nett- og samlingsbaserte utdanninger