Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Kysten er full av lavtrofiske arter som kan utnyttes til mat, fôr og helseprodukter. Nå danner industriaktører, forskere, beslutningstakere og interesseorganisasjoner et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap og fremme lavtrofisk akvakultur.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen smaker på kråkebolle.
Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen smaker på kråkebolle på åpnings-workshopen for det nye nettverket for lavtrofisk akvakultur.. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Nofima
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Morgan Lillegård morgan.lillegard@nofima.no Nofima
Publisert: 27.01.23 15:00 Oppdatert: 27.01.23 15:02
Bærekraft Hav Naturvitenskap

Mange tenker på sjømat som i hovedsak fisk og skalldyr, men sjømat er så mye mer. Kråkeboller, skjell, tang og tare er alle lavtrofiske arter med et stort potensiale som mat, fôr og helseprodukter. Mange av artene har også et lavere klimagassutslipp enn de som tradisjonelt fangstes og oppdrettes i dag.

Vi høster mest fisk som ligger høyt i næringskjeden. Nå retter flere bedrifter blikket mot nye arter lengre ned i næringskjeden. Lavtrofisk akvakultur har et lavere klimagassutslipp og stort potensiale fordi matprodusentene i liten grad utnytter denne ressursen. 

UiT Norges arktiske universitet, Nofima, NORCE og Bellona, ønsker nå å bidra sammen til at næringen får tilgang på den nyeste forskningen, teknologien og praksisen. Derfor har de startet et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap om denne typen akvakultur.

– Tromsø er Norges største fiskerihavn og en sjømatby. Tradisjonelt tenker vi på fisk, både villfanget og oppdrettet, som sjømat. Men det er så mye mer, og derfor hilser jeg som ordfører i Tromsø dette nettverket velkommen. Jeg har tro på at det kan skape synergier som gjør at denne nye næringen vokser hurtig, sier Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø.

Wilhelmsen var tilstede på nettverkets kick off-workshop denne uken.

forskere på workshop
Professor Michaela Aschan, Rounan Gombau, Matilde Daasvatn Morel og Adrianna Kochanska, forskere fra UiT som er med i det nye nettverket. Foto: Oda Bjørnsborg/Nofima

Sårbar akvakultur

Konklusjonen fra nettverkets første workshop var at vi må få opp farten på flere fronter for å få lavtrofiske arter på vår meny, sier Michaela Aschan, professor ved UiT. 

Hun sier at nasjonale og lokale planer for utvikling av lavtrofiske arter må på plass.

Det er et viktig klimatilpasningstiltak å bruke ulike arter for å unngå at vår akvakultur-næring blir så sårbar, sier Aschan.

Hun forklarer at akvakulturen i Norge i dag er veldig sårbar fordi vi for det meste bruker en art, nemlig laks. 

Verden trenger mat og fôr

Bente Torstensen, som er divisjonsdirektør for akvakultur i Nofima, mener et nasjonalt lavtrofisk nettverk kan bidra til økt satsing på lavtrofisk oppdrett i Norge gjennom teknologiutvikling og kunnskap om lavtrofisk akvakultur.

– Verden trenger mer mat og mer fôr. Vi blir hele tiden flere folk på kloden, og med vår kystlinje kan Norge bidra i matproduksjonen.  Lavtrofiske arter er en ressurs som kan få stor betydning i nær fremtid, sier Torstensen.

I Norge finnes det mange aktører som jobber med lavtrofisk akvakultur, men det er først nå aktørene har samlet seg på tvers av artene for å samarbeide om et nasjonalt nettverk. I nettverket legges det blant annet opp til erfaringsdeling mellom industriaktører, og mange mener at dette i nær fremtid er en næring som omsetter for milliarder. 

ordfører og direktør i nofima og lerøy
Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen klippet over snora med tare under lanseringen av et nettverk for nye oppdrettsarter ved Nofimas hovedkontor i Tromsø. Til venstre Bente E. Torstensen, divisjonsdirektør i Nofima. Til høyre, Harald Sveier, forskningssjef i Lerøy Seafood Group ASA. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Nofima

Fra før eksisterer Norwegian Seaweed Association. Det legges opp til tett samhandling med dette tarenettverket som ble etablert for knappe to år siden.

– Lavtrofisk akvakultur er en næring på full fart fremover. Vi merker stor interesse fra oppstartsbedrifter som ønsker kunnskap om de forskjellige artene. Vårt mål er at dra i gang en årlig fagkonferanse i Tromsø som kan gi aktørene ny kunnskap, sier seniorforsker Petter Olsen i Nofima.

Laksefôr

Selv om lavtrofiske arter egner seg godt til mat, passer de også til fôr. Det brukes i dag mye importert soya i laksens oppdrettsfôr. Lavtrofiske arter til fôrproduksjon kan bidra til å redusere utslippene og gjøre fôret mer bærekraftig. I tillegg inneholder flere av artene et høyt nivå av omega3, mineraler og vitaminer som er bra for både fisk og mennesker som spiser lavtrofiske arter. 

Mari Bjordal i Bellona var med på åpningen og sier:

– Som miljøorganisasjon, ser vi i Bellona et stort potensial for dyrking av arter lavt på næringskjeden. Disse artene kan bidra med næringsrik mat og andre bioressurser vi har et økende behov for, samtidig som produksjonen legger lite press på ressurser vi har mangel på slik som ferskvann, gjødsel, og landareal. I tillegg kan de bidra til å løse utfordringer vi har med for høye konsentrasjoner av næringsstoffer (eutrofiering) i visse kystområder. 

Hun legger til: 

– Mange av de lavtrofiske artene er nye oppdrettsarter i Norge. Det nye nasjonale nettverket vil bidra til kunnskaps- og erfaringsutveksling og dermed også fremskynde utviklingen av nye, lavtrofiske arter innen havbruk.

forskere på workshop
Her er deltakerne på møtet hvor det nye nettverket ble etablert I midten Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen. Samlingen er finansiert av Norges forskningsråd. Foto: Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Nofima
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Morgan Lillegård morgan.lillegard@nofima.no Nofima
Publisert: 27.01.23 15:00 Oppdatert: 27.01.23 15:02
Bærekraft Hav Naturvitenskap
Vi anbefaler