Paul Wassmann får høyeste utmerkelse innen arktisk forskning: IASC-medaljen

UiTs Paul Wassmann er tildelt International Arctic Science Committee (IASC) sin medalje for 2023. Det er en internasjonal anerkjennelse fra et stort arktisk forskningsmiljø.

Portrett Paul Wassmann, på forskningstokt i Arktis.
Paul Wassmann får IASC-medaljen for “enestående langvarige prestasjoner med å forbedre kunnskapen om økologien i Polhavet og evnen til å kombinere utmerket vitenskap med helhetlig drivkraft for å bringe sammen ulike disipliner", skriver IASC. Foto: Karine Nigar Aarskog/UiT
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.01.23 13:30 Oppdatert: 25.01.23 15:08
Arktis Bærekraft Hav Klima Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati

IASC er den internasjonale organisasjonen som koordinerer arktisk forskning innen og på tvers av fagområder. 

Paul Wassmann foran Norges fiskerihøgskole, UiT.
– Alt som nevnes i begrunnelsen for IASC-medaljen kunne bare bli en realitet gjennom at UiT har støttet opp under og gitt rike muligheter til forskning i Arktis, sier prisvinner Paul Wassmann. Etter en lang karriere ved UiT bidrar han fortsatt som professor emeritus. Foto: Stina Guldbrandsen/UiT 
De annonserte i går at Paul Wassmann er tildelt årets IASC-medalje. 

De begrunner medaljen til Wassmann bl.a. med hans “enestående langvarige prestasjoner med å forbedre kunnskapen om økologien i Polhavet og evnen til å kombinere utmerket vitenskap med helhetlig drivkraft for å bringe sammen ulike disipliner.”  

– Medaljen er høyeste utmerkelse som gis til kandidater som både har levert faglig sterkt til arktisk forskning, har dokumentert store og viktige bidrag, har bidratt over tid, og i tillegg har bidratt til det internasjonale arktiske miljøet, forklarer Marit Reigstad, professor ved BFE. 

– En bauta

Jørgen Berge, professor og dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, var en av de som nominerte Wassmann.  
– Det er en ekstremt fortjent pris. Paul sitt bidrag til internasjonal arktisk marin forskning kan vanskelig overvurderes. Han er en bauta og internasjonal lederskikkelse, sier Berge.

Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT, setter også stor pris på anerkjennelsen: 

– Jeg vil gjerne gratulere professor Paul Wassmann på det varmeste med IASC-medaljen for 2023. Denne tildelingen vitner om at Wassmanns forskningsinnsats er internasjonalt anerkjent. Samtidig bidrar denne utmerkelsen til å styrke UiTs synlighet innen arktisk forskning, sier Brekke.

En milepæl

Paul Wassmann selv vil dele æren med UiT.
– At en emeritert professor ved UiT Norges Arktiske Universitet får tildelt den kanskje viktigste forskningspris for forskning i Arktis er en milepæl, sier Wassmann.

 – Det viser at UiT bedriver arktisk forskning på høyeste nivå og har medarbeidere som fronter denne nasjonalt og internasjonalt. IASC-medaljen understreker betydningen til arktisforskning som UiT Norges Arktiske Universitet har utført siden 1980-tallet. Alt som nevnes i begrunnelsen for IASC-medaljen kunne bare bli en realitet gjennom at UiT har støttet opp under og gitt rike muligheter til forskning i Arktis. UiT er et breddeuniversitet, men utmerker seg også gjennom spisskompetanse som gir universitetet internasjonal synlighet, sier prisvinner Wassmann. 

Om professor Paul Wassmann:

Paul Wassmann på forskningstokt til Svalbard i 2018.
Paul Wassmann på forskningstokt til Svalbard i 2018. Foto: Jørn Berger Nyvoll/UiT

Paul Wassmann beskriver karrieren sin slik:  

“Født og oppvokst i datidens Vest-Tyskland, studerte jeg marin zoologi ved UiB. Etter et opphold som post. doc. ved UiO kom jeg 1987 til UiT. Siden 1984 har jeg arbeidet i fjorder og langs kysten i Nord-Norge, i Barentshavet og farvann rundt Svalbard.  
Tilgang til forskningsfartøy med isklasse har dannet forutsetningen for at UiT hedres gjennom en internasjonal utmerkelse. Som marin enkeltforsker gjør man intet uten et mannskap og et skip. Jeg er glad for at min forskningsambisjon fant uforbeholden støtte ved BFE fakultetet. Med den i ryggen gjald det å gå fremover og søke prosjektstøtte, så langt det var mulig.

Etter hvert går det opp for alle at den klimatiske oppvarmingen i Arktis er fire ganger større enn resten av verden. Da er det godt å vite at man i 40 år visste det, og skaffet Norge kunnskap for en bærekraftig forvaltning av landets enorme territoriale og isdekte farvann i nord. 

Forskningsprosjektet Arven etter Nansen, ledet av UiT, er en konstruktiv fortsettelse av det marinøkologiske og klima-orienterte arbeid som jeg har vært involvert i.  Det har vært viktig for meg at jeg var involvert i et hyperaktuelt fagområde hvis aktualitet kan observeres hver dag. Fra sidelinjen og som emeritus prøver jeg å støtte opp under UiTs ambisjoner å bidra vesentlig til marin forskning i Arktis. “ 
 
Marit Reigstad (professor og kollega) om Paul Wassmann: 
“Paul har i stor grad bidratt til å sette UiT på det internasjonale kartet over arktisk marin forskning. Han har i mange år vært initiativtaker til Pan Arktiske symposier som har resultert i spesialvolum av vitenskapelige tidsskrift med artikler som Paul har bestilt fra relevante forskere, og som har satt store spor.

Han var en av initiativtakerne til Arctic Frontiers-konferansen (sammen med Salve Dahle og Stig Falk Petersen), en av grunnleggerne og første leder av ARCTOS forskernettverk og PhD skole, han har gjennom alle år gjort en stor innsats for å inkludere og fremme yngre forskere, han var leder av interimstyret for Arven etter Nansen i den første fasen, og la ned et stort og viktig arbeid for at prosjektet skulle realiseres og gjøres kjent internasjonalt.” 

Moe, Trude Haugseth trude.h.moe@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 25.01.23 13:30 Oppdatert: 25.01.23 15:08
Arktis Bærekraft Hav Klima Naturvitenskap Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler