15 år med satsing på talenter og fremragende forskning

Tromsø forskningsstiftelse har siden 2007 delt ut en halv milliard kroner til forskertalenter og forskningsmiljøer ved UiT. I dag markerer de 15-årsjubileet sammen med grunnlegger Trond Mohn.

Trond Mohn
Trond Mohn (i midten) sammen med Bastian Fromm og Sybil Akua Okyerewa Obuobi. De to unge forskerne mottok TFS Starting Grant i 2020 og presenterte forskningen sin i dag. Foto: Jørn Berger Nyvoll / UiT
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.11.22 14:40 Oppdatert: 12.12.22 14:20
Arktis Om UiT

Tromsø forskningsstiftelse ble opprettet i 2007, for å støtte opp om langsiktig forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT. Siden den gang har de delt ut 504 millioner kroner.

Forskning og kunnskap er viktig. Vi har mulighet til å støtte uten at det er lagt inn føringer, og det er vesentlig, sier Trond Mohn.

Rektor Dag Rune Olsen mener støtten har vært uvurderlig.

– Den har bidratt til at talentfulle forskningsledere har valgt å jobbe på UiT. Og den har vært avgjørende for å etablere flere av de internasjonalt ledende fagmiljøene vi har i dag, sier Olsen.

Tilbyr ett av Europas beste rekrutteringsprogrammer

Fire personer på en scene
Prorektor ved UiT, Camilla Brekke (t.v) intervjuer noen av forskerne som har fått støtte fra stiftelsen. F.v: Juha Vierinen, Shona Wood og Kathrin Hopmann. Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT

Flaggskipet til stiftelsen er rekrutteringsprogrammet TFS Starting Grant som skal bidra til at unge forskertalenter velger UiT.

Forskerne får et startstipend på 12 millioner kroner for å bygge opp en forskningsgruppe innen sitt fagfelt. Sammen med et like stort beløp fra UiT, skal det dekke lønn, etablering av laboratorier og driftskostnader i en fireårsperiode.

De som blir tatt opp er unge forskningsledere med svært gode prosjekter. De må kunne dokumentere forskningsresultater av høy kvalitet og lederevner, forteller Unn Sørum som er administrativ leder i stiftelsen.

– I tillegg må de ha en plan for hvordan de skal lede gruppen sin og formidle hvilken samfunnsnytte forskningen har, sier hun.

14 forskertalenter har valgt UiT

Anne Husebekk og Trond Mohn
Styreleder Anne Husebekk takker Trond Mohn for støtten han har gitt. Foto: Jørn Berger-Nyvoll / UiT

14 fremragende forskere er så langt rekruttert, og styreleder Anne Husebekk er utrolig fornøyd.

– Programmet har vært en «game-changer» og en enorm hjelp for å rekruttere svært gode forskere til sentrale fagområder på UiT. Dessuten bidrar prosjektene til å styrke de strategiske satsningene til universitetet, sier hun.

Blant forskerne som nylig er rekruttert, er Sybill Obuobi som forsker på antibiotikaresistens, og Mohamed M. Ezat Ahmed som undersøker klimaforandringene i Arktis.

En annen er Bastian Fromm som forsker på utviklingen av planter, dyr og mennesker, ved å studere et molekyl kalt mikroRNA.  

Over 30 pågående prosjekter 

I tillegg til TFS Starting Grant, gir stiftelsen støtte til tematiske satsninger, flere av dem i samarbeid med Trond Mohn stiftelsen i Bergen.  

– Vi har bidratt til etableringen av flere nasjonale sentre, slik som Centre for New Antimicrobacterial Strategies (CANS) og PET-senteret som er en del av et nasjonalt program for nukleærmedisin. Det første forsker på nye strategier for å bekjempe mikrober, det andre skal gjøre diagnostikk og behandling av kreft og nevrologiske sykdommer, mer treffsikker, sier Husebekk.  

Andre eksempler er sentrene innen kvinneidrett og matematikk. De har gitt vind i seilene for både forskning på kvinnelige idrettsutøvere og mattemiljøet ved UiT.

Til sammen pågår det i dag over 30 prosjekter ved UiT som er finansiert av stiftelsen.

Kan vise til gode resultater 

Sørum forteller at satsningene har gitt resultater, og trekker fram flere prisvinnere og et eksempel på banebrytende forskning.

– Alexander Tøsdal Tveit har funnet en tidligere uoppdaget bakterie, som lever av å spise drivhusgasser fra lufta – det er banebrytende, sier hun. 

En evaluering stiftelsen har gjort, viser også at forskerne de rekrutterer, publiserer mer enn andre forskere på fagfeltet. De har et større internasjonalt forskningsarbeid å vise til, og de er mer aktive når det gjelder å søke ekstern finansiering.  

Videre satsning er avhengig av ny kapital 

I 2021 og 2022 har stiftelsen ikke tildelt nye midler, men prioritert å følge opp de pågående prosjektene. En eventuell videreføring av stiftelsen, er avhengig av ny kapital.    

Unn Sørum er optimistisk, og mener at uansett hva som skjer, vil prosjektene som allerede er i gang, gi avkastning framover.

Også Trond Mohn har tro på at et vell av nye idéer vil settes ut i livet i årene som kommer.

– Å få være vitne til å bygge opp mennesker, fra å være søkende interessert til å bli fullkomne, det er livet, sier Mohn

Tromsø forskningsstiftelse 

  • ble opprettet i 2007 av Trond Mohn  
  • gir økonomisk støtte til forskning og forskningsfremmende tiltak ved UiT 
  • har etablert rekrutteringsprogrammet TFS Starting Grant og tildeler Mohnprisen annet hvert år i samarbeid med Academia Borealis og UiT Norges arktiske universitet
  • Anne Husebekk er styreleder

Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 29.11.22 14:40 Oppdatert: 12.12.22 14:20
Arktis Om UiT
Vi anbefaler