Fødselsdepresjon ble til suksess-samarbeid

I hele ti år har Catharina Wang og Lene Haugsdal jobbet sammen – som forsker og brukerrepresentant for nedstemte barselkvinner.  

To kvinner smiler til kamera
Lene Haugsdal (tv) og Catharina Elisabeth Arfwedson Wang kan markere ti års samarbeid i år. Foto: Jørn Berger-Nyvoll
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.11.22 13:35 Oppdatert: 15.11.22 18:29
Helse og velferd

– Jeg vil tro det er ganske uvanlig at et brukersamarbeid strekker seg over så lang tid. Det har vært et sterkt faglig samarbeid mellom forsker og bruker. Og jeg tror jeg snakker for begge når jeg sier at vi har vokst enormt både personlig og faglig på å jobbe sammen så lenge, sier professor og psykologspesialist Catharina Elisabeth Arfwedson Wang ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Det er en beskrivelse Lene Haugsdal kjenner seg igjen i.

Men la oss spole ti år tilbake i tid. 

Droppet barselsgruppene

I 2012 innledet Institutt for psykologi og Forebyggende helsetjenester (FH) i Tromsø kommune et samarbeid knyttet til BluesMothers - en mestringsgruppe for nedstemte barselkvinner. Erfaringer hadde vist at kvinner som strevde mentalt i barselperioden ikke deltok i de ordinære barselgruppene. Det ønsket Forebyggende helsetjenester å gjøre noe med. Catharina tok med seg et par studenter på profesjonsstudiet i psykologi, og utformet et gruppetilbud sammen med daværende leder av Familiens Hus, Line Moldestad.  

Depresjon og sosial angst

Første gruppen startet opp våren 2012. Siden den gang har det vært gjennomført mestringsgrupper to ganger i året – for 6-10 kvinner hver gang. 

Mellom 10 og 20 prosent av kvinnene opplever nedstemthet eller forskjellige grader av depresjon etter fødsel. Også menn rammes av fødselsdepresjoner. 

Allerede i den første mestringsgruppen våren 2012, møtte jeg Lene som selv strevde mentalt etter fødselen, forteller Catharina. For da Lene ble mamma til tvillinger, var det også starten på en ekstremt tøff periode i livet hennes. Fødselsdepresjonen kom raskt etter at tvillingene ble født, og Lene utviklet også sosial angst, tankekjør og søvnproblemer.  

Lene har fortalt mer om sine opplevelser i denne saken i Labyrint 

Mange sliter etter fødselen

Realiteten er jo at mellom 10 og 20 prosent av kvinnene og mellom 5 og 10 prosent av mennene opplever nedstemthet eller forskjellige grader av depresjon i tiden etter en fødsel. For en del fortsetter tiden etter fødselen å være utfordrende rent mentalt, påpeker Catharina. Hun understreker at en fødsel er så mye mer enn å bringe en baby til verden på en sikker måte.  

At en fødsel blir trygg og god, handler mye om psykologiske faktorer. Så har utviklingen vært slik at omsorgstenkningen gradvis forsvinner i helsevesenet, blant annet ved tidligere utskriving fra sykehus etter fødsel, og det gjelder jo ikke bare barselomsorgen. Men behovet for ivaretakelse er veldig viktig, understreker Catharina.  

Utstrakt samarbeid

Da hun senere startet opp Psykhjelpen for de minste og forskningsprosjektet God start for små i nord, spurte hun Lene om hun ville være brukerrepresentant i de to prosjektene. Det takket hun ja til.  

Etter det har Lene og jeg hatt et utstrakt samarbeid knyttet til forelesninger, seminar, konferanser og kurs for å øke kunnskapen om målgruppen blant helsepersonell og pedagoger. Vi har også bidratt sammen i media, forteller Catharina.    

I 2017 var de to også svært sentrale i oppstarten av Landsforeningen 1001 dager.  

Ble en ressurs

Så hvordan foregår samarbeidet mellom de i praksis? 

Jeg har forelest om temaet og Lene har fortalt om hvordan hun har opplevd å gå gjennom dette, både når det gjelder det rent emosjonelle, men også når det gjelder sitt møte med fagpersoner. Lene har «innenfra-opplevelsen», et perspektiv som vi som fagpersoner ikke har umiddelbar tilgang til, men som likevel er så viktig for oss å forstå, sier Catharina. 

"Alle lys er slukket

Alle gjester gått hjem

Bare oss to tilbake

Mer fiende enn venn

Diskusjonen kan begynne

Påståelig og sta

Ingen rom for gleden

Fordømmelse er bra

Krangelen blir høylytt

Hvem vinner i kveld

Det er den tøffeste kampen

Jeg kjemper mot meg selv"

@LeneHaugsdal

For meg har samarbeidet vært veldig givende. Jeg fikk brukt noe som har vært tøft og forferdelig i livet mitt, til noe positivt. Jeg følte jeg ble en ressurs, noe som jeg så absolutt ikke følte da jeg var deprimert. At man kjenner man har en verdi, er viktig for alle. Og kanskje spesielt viktig når man går gjennom en tøff periode, sier Lene.  

Er ikke din feil

Til de som går gjennom en fødselsdepresjon, vil hun si: 

Det er ikke din feil. Du kan ikke noe for at ting er sånn. Du er ikke alene – og ting vil bli bedre. Og prøv å fortelle det til noen. Trenger du informasjon, så gå på nettsidene til Landsforeningen 1001 dager og så vil jeg absolutt anbefale boken til Catharina, - skulle ønske jeg hadde hatt den, da jeg hadde det tungt.   

Begge med bok

Samarbeidet de to imellom fortsetter da også. I oktober ga Catharina ut boka «Babyblues, en selvhjelpsbok til nybakte foreldre». Det skjer ti år etter at mestringsgruppen ble etablert. Lene har bidratt med kritisk gjennomlesing – og eget dikt. Og akkurat det er neppe en tilfeldighet. For selv er hun på trappene med sin første egne diktsamling, der noen av diktene tar for seg den tøffe tiden. 

Boka kommer i mars. Jeg har alltid likt å skrive, men det var først da fødselsdepresjonen begynte å slippe taket at det begynte å ta av, forteller Lene. Hun finner det lettere å utdype det hun har vært gjennom via diktene. 

Noen av diktene i samlingen handler om hvordan jeg hadde det da depresjonen sto på som verst. For en del er det nok også slik at det er lettere å kjenne igjen sin egen situasjon om du leser hva andre har gått gjennom. For min egen del tok det lang tid før jeg skjønte hvor syk jeg egentlig var, forteller Lene Haugsdal. 

 

 

Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 15.11.22 13:35 Oppdatert: 15.11.22 18:29
Helse og velferd
Vi anbefaler