God start for små i nord
Banner: Cathrine E. Warvik

God start for små i nord

Små i Nord-studien har som formål å få mer kunnskap om hva som påvirker barns utvikling fra graviditet og til 6-månedersalderen. En annen målsetning for forskningsprosjektet er å bidra til mer kunnskap om hva som påvirker foreldres psykiske helse i forbindelse med svangerskap, fødsel og spedbarnstid.

Baby

Foto: Lina Livsdatter

Denne kunnskapen vil føre til at flere barn og familier kan få bedre tilpasset hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt. Både mor og far har stor betydning for det kommende barnets utvikling, og derfor har studien ønsket begge foreldrene velkommen som deltakere. Prosjektet startet opp i 2015 og nye deltakere ble rekruttert fra oktober 2015 til desember 2017.

Kontaktinformasjon for spørsmål om studien

Ansvarlig for undersøkelsen er Institutt for Psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet. Prosjektleder er førsteamanuensis/psykolog Ragnhild S Høifødt. I tillegg består prosjektgruppen av professor/psykologspesialist Catharina E.A. Wang, professor Gerit Pfuhl, førsteamanuensis/spesialsykepleier Inger Pauline Landsem, forsker/psykolog Dag Nordahl og forsker/psykolog Agnes Bohne. 

 

For spørsmål om studien ta kontakt med prosjektleder:

Ragnhild Sørensen Høifødt

  • mobil: 913 50 235
  • epost: ragnhild.s.hoifodt@uit.no