Ser likheter mellom tropisk og arktisk fiskeoppdrett

Ingen produserer mer laks enn Norge, men det meste av verdens fiskeoppdrett skjer i Asia. Denne uken er UiT i Singapore for å se på muligheter for å utveksle både studenter og forskning.

Fisk i tank
Barramundi, eller Asian sjø abbor, er en populær oppdrettsfisk i Asia. Foto: Tomas Rolland/UiT
Portrettbilde av Rolland, Tomas
Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.11.22 04:36 Oppdatert: 03.11.22 04:54
Bærekraft Hav Teknologi

Selv om Norge er verdens desidert største aktør innen lakseoppdrett, står vi bare for 2,4 prosent (snl.no) av den globale fiskeoppdretten. Asia står for nesten 90 prosent av verdens fiskeoppdrett, der de hovedsakelig driver med oppdrett av karpefisk.

Denne uken har UiT Norges arktiske universitet deltatt på Norway-Singapore Science Week, et arrangement i regi av Innovasjon Norge og Den norske ambassaden i Singapore.

Gjennom en lang rekke møter og workshops har flere norske universiteter og forskningssentre møtt ulike aktører, både universiteter, forskningssentre og næringsinteresser.

UiT har blant annet signert en intensjonsavtale med James Cook University Singapore. Det australske universitetet har en campus i Singapore, der de tilbyr undervisning innen mange ulike fagfelt. De er spesielt sterke innen akvakultur, og dette er også interessant for UiT.


Skal produsere 30 prosent – innen 2030

I areal er Singapore et lite land, og de importerer i dag nesten all mat de trenger. For å øke matsikkerheten og gjøre seg mindre avhengig av dette har de satt i gang et prosjekt de kaller 30-by-30. Innen 2030 er målet at de skal produsere 30 prosent av det de trenger – i Singapore.

Her spiller oppdrettsnæringen en helt sentral rolle.

Singapore
Singapore Foto: Tomas Rolland/UiT

Som en del av Science Week var det lagt inn et besøk til forskningsanlegget Marine Aqua Center på St. Johns Island rett utenfor Singapore. Der driver det statlige Singapore Food Agency forskning og utvikling på oppdrett, og målet er å gi gode råd og øke ekspertisen innen akvakultur.

Ser mange likheter

– Tropiske og arktiske strøk har mange av de samme utfordringene, det gjelder både biologiske og ikke-biologiske faktorer, sier Jo Espen Tau Strand, førstelektor ved institutt for arktisk og marin biologi ved UiT.

Han forsker og underviser innen oppdrett, og er med for å se etter mer konkrete muligheter for samarbeid og studentutveksling.

portrett
Jo Espen Tau Strand Foto: Tomas Rolland/UiT

Han ser mange likheter mellom anlegget i Singapore og det vi jobber med i Norge.

– Dette er en profesjonell lab. Det er varmere her og de har litt andre utfordringer enn de vi har, men de jobber med de samme problemstillingene vi jobber med i Norge, sier Strand.

I løpet av besøket fikk forskerne se nærmere på hvordan det jobbes med genetikk, avlsprogram, yngel, for og oppdrett i lukkede anlegg.

RAS
Bruk av RAS-anlegg (Resirculating Aquaculture System) er noe det satses på både i Singapore og i Norge, her får man full kontroll på alle forhold i oppdrettsprosessen. Slik kan man resirkulere avfall, redusere bruk av medisiner og utnytte alle ressursene på en mer bærekraftig måte. Foto: Tomas Rolland/UiT

– Det er for eksempel veldig interessant at de har en egen liten forfabrikk her, der de tester ut ulike foralternativer. Jeg så blant annet at de tester ut bruk av insekter som proteinkilde i foret, sier Strand.
Insekter
Bruk av insekter i fiskefor vil gi mer bærekraftig utnyttelse av ressursene. Foto: Tomas Rolland/UiT

Fiskefor står for store deler av kostnadene forbundet med oppdrett, og det letes etter nye og mer bærekraftige metoder for å lage dette.

– I stedet for å bruke fisk for å lage mat til oppdrettsfisk, kan vi kanskje bruke insekter? Det er noe de er flinke på her i øst, og det er områder som vi kanskje kan samarbeide om, sier han.7

Nå jobbes det for å få på plass mer konkrete avtaler om blant annet utveksling av studenter, og Strand tror dette er noe som vil gagne fremtidige studenter.

– For våre studenter tror jeg det er viktig å komme ut å se, og oppleve verden. Det å komme ut og få ny kunnskap og nye perspektiver tror jeg styrker studentene veldig, sier han.

Rolland, Tomas tomas.rolland@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.11.22 04:36 Oppdatert: 03.11.22 04:54
Bærekraft Hav Teknologi
Vi anbefaler