Nærmere 8000 får tilbud om studieplass ved UiT

UiT Norges arktiske universitet kan ønske nærmere 8000 nye studenter velkommen til et nytt studieår.

Studenter i Labyrinten
Årets opptakstall viser en nedgang fra rekordåret 2021, men en økning fra både 2020 og 2019. Foto: Torbein Kvil Gamst/UiT
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 25.07.22 11:00 Oppdatert: 25.07.22 10:27
Om UiT Studentliv / Studier

Samordna opptak offentliggjør i dag de nasjonale opptakstallene til universitet og høyskoler i Norge. Tallene viser at UiT Norges arktiske universitet tilbyr 7949 nye studenter plass fra høsten av. Det er en liten nedgang fra rekordåret 2021, da 8647 personer fikk tilbud om studieplass ved UiT. Samtidig er det en økning på 5 prosent fra 2020 og 22 prosent fra 2019.

Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet.
Kathrine Tveiterås er prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: David Jensen/UiT

– Vi er godt fornøyde med årets tall og gleder oss til å ta imot våre nye studenter. Vi håper alle som får tilbudet benytter seg av muligheten til å studere ved universitetet vårt, som tilbyr høy faglig kvalitet og mange unike og spennende opplevelser her i nord, sier prorektor for utdanning ved UiT, Kathrine Tveiterås.

Tilbake til normalen

Det var i år 8115 søkere som hadde UiT som sitt førstevalg, noe som var lavere enn tallene for både 2021 og 2020. Men der søkertallet i år var på nivå med 2019, er opptakstallene på nivå med 2020.

– Det viser at det blant våre søkere er mange godt kvalifiserte kandidater. Mange dyktige, flotte studenter har fått tilbud ved UiT også i år, sier Tveiterås.

Populære profesjonsstudier

I år, som tidligere år, er nåløyet for opptak trangest ved UiTs profesjonsutdanninger, som er noen av landets mest etterspurte studier.

– Det er et kvalitetstegn at vi har så mange kvalifiserte søkere som har UiT øverst på lista, sier Tveiterås.  

Opptakstallene viser også at UiT har fylt alle studieplassene innenfor helsefag. Det til tross for at det var en nedgang i antall søkere til disse fagene i forhold til i 2021.

– Det er godt å se at studiesøkerne våre likevel velger slike viktige, samfunnskritiske oppgaver og at de foretrekker UiT, sier Tveiterås.

Utdanningene med høyest poenggrenser ved UiT:

Studium: Poenggrense: Antall studieplasser: Antall søkere per plass: 
Medisin 68,2 151 3,2
Odontologi 66,0 40 2,8
Psykologi, profesjonsstudium 65,8 54 5,7
Fysioterapi 61,4 45 3,4
Rettsvitenskap 61,0 150 3,3
Paramedisin 60,0 23 9,5
Internasjonal beredskap 60,0 55 3,8
Ingeniør datateknikk 54,8 40 3,3
Tannpleie 52,7 12 3,8

Kontaktperson: Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT: kathrine.tveiteras@uit.no / +47 93 25 81 36

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver og faggruppeleder, formidling
Publisert: 25.07.22 11:00 Oppdatert: 25.07.22 10:27
Om UiT Studentliv / Studier