Forsker på matteundervisning i urfolkskontekst

Forskning rundt spørsmålet om matematikk som fag kan bidra til mer likeverd og sosial rettferdighet i skolen, pågår for fullt i ei forskningsgruppe hvor flere ved UiT sammen med universiteter over «hele verden» deltar.

Doktordisputas matematikk Movik Simonsen
STOR DAG: Postdok Anita Movik Simensen forsvarte sin doktorgrad i Matematiske læringsmuligheter for alle rett før påske. Foto: Mette Nilssen/UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.04.22 08:05 Oppdatert: 21.04.22 09:42
Historie Pedagogikk Studentliv / Studier Urfolk Alta

Kan matematikkfaget bli styrket av mangfold i ulike språk og kulturer? Det er ett av flere sentrale spørsmål som denne gruppa reiser. Anita Movik Simensen er postdok i MIM-prosjektet og er ansatt ved UiTs Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP). Hun forteller at forskningsgruppa til høsten skal arrangere en konferanse om temaet minoritetsspråk og urfolkskulturer. Innholdet vil bli knyttet mot undervisning i matematikkfaget. Konferansen finner sted i Alta mellom 8. og 10. november i år. Les om konferansen her.

– Vi er i Norge, vi samler inn datamateriale i fra Finnmark i nord til Oslo i sør, der vi vil finne ut hvordan man kan arbeide med matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster, forteller Movik Simensen.

– Vi har fokus på skoler med elever som har samisk og/eller kvensk bakgrunn og elever som har bakgrunn fra andre land, legger hun til.  

Uavhengig av sted

Forskerne er interesserte i hva de ulike elever og lærere lykkes med.

– Sånn sett arbeider vi på case-nivå, og bakgrunnen for det er at mange av elevene som er kvenske eller samiske, har mistet sitt opprinnelige morsmål og bruker norsk som hovedspråk. Vi kan ta et enkelt eksempel. La oss si vi snakker om Tana kommune, der kanskje de aller fleste har samisk eller kvensk bakgrunn, og hvor mer enn 80 prosent av dem likevel snakker norsk hjemme. En av oppgavene våre er å finne en god matematikkundervisning, enten elevene kommer fra Oslo, Bucuresti eller hovedstaden i Somalia, sier Movik Simensen.

Kvensk som utgangspunkt

Hun tror det er unikt for forskningsprosjekter på matematikklæring at både forskning og formidling tar utgangspunkt i kvensk språk og kultur. MIM-prosjekttet fikk nylig laget en kvensk utgave av sin nettside. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR), og er et samarbeid mellom forskingsmiljøer ved USN (Universitetet i Sør-Norge), UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) og University of New Brunswick (Canada). Hele ni regioner er knyttet til forskningsgruppa som forsøker å finne svarene på hvordan læring i matematikkundervisningen skjer når elevene har ulik bakgrunn, både i språk og kulturer.

Det er tre forskere og tre masterstudenter fra UiT som deltar i prosjektet.

Mange presterer lavt i matematikk

Doktorgradsavhandlingen til Movik Simensen er basert på resultatene hun har funnet ved forskning på matematiske læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk. Hun forsvarte avhandlingen 7. april med prøveforelesning og disputas ved Universitetet i Agder (UiA). Hun var ferdig med datainnsamlingen i fjor høst og har brukt tida før ferdigstillelse av phd-en sin til søknadsskriving, analyse og noe publisering.  

Movik Simensen forteller at Norges forskningsråd har bevilget 11,3 millioner kroner til forskningsgruppas arbeid med matematikkundervisning i urfolks- og migrasjonskontekster.

– I tillegg har våre internasjonale samarbeidspartnerne fått finansiering fra «Social Sciences and Humanities Research Council» i Canada, sier Movik Simensen.

– Som forskere har vi gjort noen verdimessige vurderinger rundt hva vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å fremme undervisning som ivaretar mangfoldet i klasserommet, ved å la stemmene til elever og lærere bli hørt. Forskningen vil påvirke dagens barn og kommende generasjoner: deres læring, deres forhold til seg selv og andre, deres (matematiske) identiteter og deres muligheter for fremtidig statsborgerskap og arbeidsliv, sier Movik Simensen.

Spenninger i klasserommet

– Vi vil undersøke hvordan ulike språk og kulturer kan hindre, støtte eller utfordre læring i matematikkfaget. Særlig er vi opptatt av klasserom der det er mange forskjellige språk og kulturer, inkludert norsk. Urfolk har gjennom kolonialisering opplevd slike utfordringer i undervisningen i generasjoner. Vi ser i dag det samme i klasserom med elever og lærere fra andre minoritetsgrupper, og det oppstår nå spenninger i norske klasserom, sier hun. 

Bakteppet for forskningsprosjektet er at vi lever i en tid med samfunnsendring og migrasjon, heter det på forskningsgruppas hjemmeside.

– Vi vil finne ut hvordan klasserom med forskjellige språk og kulturer påvirker læringen til alle elevene. Gjennom analyse av positive opplevelser og erfaringer som enkeltpersoner og grupper uttrykker i egne fortellinger, vil deres styrker og ressurser bli identifisert. Basert på dette vil vi utvikle det som kalles styrkebasert pedagogikk og utforske pedagogiske muligheter – først i Norge, for så å koble det til parallell forskning i Canada og USA, sier Anita Movik Simensen.

Satsingsområde for UiT

– Det at vi har tre masterstudenter fra UiT i prosjektet vårt tolker jeg som at prosjektet er relevant for studentene våre og lærerutdanninga ved UiT. Dette er en ekstrabonus som er til hjelp når vi som lærerutdannere skal levere forskningsbasert undervisning. Dette opplever jeg også at UiT verdsetter. Faktisk fikk en av våre masterstudenter, Elisabeth Wirkola, nettopp stipend fra UiTs senter for «Indigenous citizenship and Education». Dette er en påskjønnelse som vi i prosjektgruppa setter stor pris på, avslutter hun. 

Les også: Ho vil gjere kvenske skuleutfordringar om til styrker 

Fakta om MIM-prosjektet

«Mathematics Education in Indigenous and Migrational contexts: Storylines, Cultures and Strength-based Pedagogies».

Les denne sida på nordsamisk

Kontakt: Prosjektleder, professor Annica Andersson  

Støtte: Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 11,3 mill NOK for prosjektperioden 2020 til 2024 gjennom programmet Forskning og innovasjon i utdanningssektoren (FINNUT)

Samarbeidsprosjekt: MIM er et samarbeid mellom forskingsmiljøer ved USN, UiT Norges arktiske universitet, Michigan State University (USA) og University of New Brunswick (Canada).

Forskerne i prosjektet: Professor Annica Andersson (USN), professor Hilja Lisa Huru (UiT), professor Beth Herbel-Eisenmann (Michigan State University), professor David Wagner (University of New Brunswick), postdok Anita Movik Simensen (UiT), ph.d.-stipendiat Shanthi Gretta Pasanha (USN), ph.d.-stipendiat Kaja Burt-Davies (USN).  

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 21.04.22 08:05 Oppdatert: 21.04.22 09:42
Historie Pedagogikk Studentliv / Studier Urfolk Alta
Vi anbefaler