• Kvener er folk av kvensk/finsk ætt i Nord-Noreg. På norrønt vart forma kvenir eller kvænir brukt, medan dei vart omtalte som cwenasgammalengelsk.
  • Nemningen «kvener» er etablert som ei offisiell gruppenemning som vert brukt i forskningsmiljø og av norske myndigheitar og minoritetspolitiske organisasjonar.
  • Kvener/norskfinner er offisielt anerkjent som nasjonal minoritet i samsvar med Europarådets rammekonvensjon for vern av nasjonale minoritetar.

Kilde: snl.no/kvener