Nettverk av unge polarforskere møtte UiT-ledelsen

Polare nettverk, mentorordninger og Tromsø som polar hub, var tema da polarforskerne i APECS møtte UiT-rektoratet under Arctic Science Summit Week.

Unge polarforskere og UiT-rektor sitter sammen rundt et bord
Styret i APECS består av forskere fra Spania, Frankrike, Tyrkia og USA. De kommer fra ulike fagfelt, men felles er interessen for det polare. Foto: Stina Guldbrandsen
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.03.22 11:00 Oppdatert: 30.03.22 16:19
Arktis Om UiT

– Det er en glede å ha dere her. Arktiske utfordringer vil ikke bli mindre i årene som kommer, og APECS kan spille en viktig rolle, blant annet når det gjelder å framskaffe kunnskap om Arktis og arktiske forskere, sa UiT-rektor Dag Rune Olsen.

APECS (Association of Polar Early Career Scientists) er en tverrfaglig organisasjon for studenter og forskere som jobber med polare tema. Organisasjonen tilbyr nettverk og karriererådgivning, arrangerer konferanser og formidler polarforskning.

De neste fem årene skal UiT lede APECS-sekretariatet sammen med Norsk Polarinstitutt og Framsenteret.

Tromsø – en hub med mange muligheter

APECS-direktør Sarah Marie Strand og UiT-rektor Dag Rune Olsen utvekslet tanker om det videre samarbeidet. Foto: Stina Guldbrandsen

– Målet med møtet er å bli bedre kjent, utveksle ideer om hvordan APECS kan utvikle seg framover, og diskutere hva de nye vertskapsinstitusjonene kan samarbeide om, forteller administrerende direktør ved APECS, Sarah Marie Strand.

Hun synes det er spennende at vertskapet igjen er i Nord-Norge, og ser for seg mange utviklingsmuligheter for organisasjonen.

– Tromsø er en stor hub med UiT, Polarinstituttet og Framsenteret. Dessuten er det muligheter for samarbeid med andre institusjoner, for eksempel Polarmuseet og TIFF, sier hun.

UiT-rektor Dag Rune Olsen er enig, og sier det er en prioritet for UiT å finne ut hvordan vi kan samarbeide, siden det er så mange polarforskere i Tromsø.

Tverrfaglige prosjekter og mentorordninger

APECS jobber på ulike måter for å fremme interessene til unge polarforskere. De har blant annet organisert seg i prosjektgrupper som jobber med forskjellige tema, for eksempel inkludering i polarforskningen, polar kunst og urfolkssamarbeid.

Den siste gruppen ble trukket fram som spesielt relevant, siden vertskapet nå befinner seg i Nord-Norge og UiT har spesialistkompetanse på urfolksspørsmål og det samiske. 

APECS skal også legge til rette for nettverk og mentorordninger, noe som er spesielt viktig for UiT-rektoren.

– Nettverk var avgjørende for karrieren min, sa han, og la til at professorer spiller en spesielt viktig rolle for unge forskere når de skal inkluderes i forskningsmiljøene.

Har arrangert fire workshoper på Arctic Science Summit Week

APECS er også en aktiv arrangør av workshoper og konferanser. I forbindelse med Arctic Science Summit Week har de vært med på å organisere fire av workshopene, der temaene spente fra AI og polarforskning, til Tyrkias interesse for polare regioner.

Ifølge Strand er APECS internasjonalt kjent, og organisasjonen blir derfor stadig kontaktet i forbindelse med konferanser.

I dag har de rundt 5000 medlemmer, flere av dem kommer fra UiT og Polarinstituttet.

Alle som er opptatt av det polare, enten de er studenter, phd’er eller jobber med polare problemstillinger, er velkomne til å bli med i APECS, forteller direktøren, og oppfordrer interesserte til å ta kontakt.

To damer og en mann sitter ved et bord
Styremedlemmer i APECS, fra venstre Tilda Alicia Caccavo (USA), Mathieu Casado (Frankrike) og Susana Hancock (USA). Foto: Stina Guldbrandsen

APECS – Association of Polar Early Career Scientists

  • opprettet i 2007
  • er en interansjonal og tverrfaglig organisasjon for studenter og forskere som er tidlig i karrieren sin og som har en interesse for polare tema
  • tilbyr nettverk og karriererådgivning, arrangerer konferanser og formidler polarforskning
  • UiT og Norsk Polarinstitutt var det første vertskapet (2009–2017).
  • Alfred Wegener Institute i Tyskland har vært vertskap fram til februar 2022.

Les mer på Association of Polar Early Career Scientists.

Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 30.03.22 11:00 Oppdatert: 30.03.22 16:19
Arktis Om UiT
Vi anbefaler