Error rendering component

APECS-sekretariatet til UiT og Tromsø

APECS – Association of Polar Early Career Scientists – er en internasjonal, tverrfaglig organisasjon for yngre forskere innen polarforskning. Nå har UiT blitt tildelt ledelsen av APECS for de neste fem årene.

Forskningsskip i havisen
APECS støtter yngre forskere innen polarforskning. Foto: Inger Lise Næss/UiT
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 13.10.21 13:16 Oppdatert: 13.10.21 13:25
Arktis Om UiT

APECS bistår studenter og forskere med blant annet nettverk og karriererådgiving, de arrangerer konferanser og møtepunkter og kommuniserer forskningsresultater til nye generasjoner.

– Vi er svært stolte over å ha blitt valgt til å lede APECS-sekretariatet, sier UiT-rektor Dag Rune Olsen.

– Den arktiske dimensjonen og å støtte unge polarforskere i karriereutviklingen på tvers av fagdisipliner er viktig for UiT, slik det er det for APECS. UiTs strategi Drivkraft i nord har høye ambisjoner som inkluderer polarforskning, ambisjoner som den nye UiT-ledelsen ønsker å videreføre.

Initiativet til å søke kom i fellesskap fra UiT og Norsk Polarinstitutt, som sammen med Framsenteret skal bidra både faglig og økonomisk til ledelsen av APECS. I dag ledes sekretariatet av Alfred Wegener Institute i Tyskland.

– Vi er et team som har lagt ned mye arbeid i denne søknaden, så det er utrolig gledelig at det gir uttelling, sier seniorrådgiver Kata Bohus ved seksjon for forskning og utdanningskvalitet ved UiT. Hun ledet arbeidet med søknaden i samarbeid med Norsk Polarinstitutt: 

– Hos UiT kommer APECS til å få en plattform der organisasjonen kan nå enda bredere ut til forskere og samfunnet for øvrig, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

Les mer om nyheten på APECS' nettsider


Kortnytt fra Seksjon for kommunikasjon, Seksjon for forskning og utdanningskvalitet
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler