Kjønn har betydning for oss alle

Kjønn har betydning på alle områder av samfunnet og i livene våre. I 17 korte videoer forteller forskerne våre deg hvorfor.

Tre jenter spiller fotball
Hva kan kvinnelige fotballspillere lære oss om trening? Det er ett av mange spørsmål du får svar på i mini-videoene. Foto: Jonatan Ottesen / UiT
Portrettbilde av Aaraas, Elisabet
Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.12.21 12:00 Oppdatert: 14.02.23 09:21
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT fyller 25 år og feirer med en serie kortfilmer som viser hvorfor kjønnsperspektivet er relevant på alle samfunnsområder.

I dag slipper vi tre av videoene på uit.no/kortomkjonn og fram til kvinnedagen 8. mars 2022 publiserer vi én video i uka.

Varierte tema: Fra idrett, til digitalisering og eldreomsorg

Folk i Arctic Pride parade
Kjønnsforskning er mangfoldig. Foto: Christian Halvorsen / UiT

I de 17 filmene deler UiT-forskere funn og refleksjoner om en rekke ulike tema. Du får for eksempel svar på

  • hvilket kjønn digitale duppeditter har
  • når du skal bruke hin eller hen
  • og om du bør trene hurtighet eller styrke for å prestere bedre på banen  

Innen helse får du vite hvordan kvinner kan ta vare på hjertet sitt og hvorfor pårørende ikke er løsningen på framtidens eldreomsorg. Du får høre hvordan vi kan jobbe med kjønn i utdanning og integrering, og om kjønnsforskning på vold, fiskeri og hekser.

Kjønn handler om mer enn det folk tror

Hege Kristin Andreassen, leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, mener at jubileumsåret er en utmerket anledning til å vise fram betydningen av kjønnsforskning. 

Hege Kristin Andreassen
Senterleder Hege Kristin Andreassen får vist fram den varierte kjønnsforskningen ved UiT.  Foto: Christian Halvorsen / UiT

– Videoene viser at kjønn handler om hverdagen din og samfunnet du lever i, sier hun.

Senterlederen er særlig fornøyd med at filmene gjenspeiler mangfoldet av kjønnsforskning som foregår ved hele UiT:

– Vi ønsker å vise at kjønn handler om flere aspekter enn det folk tror. 

Hun trekker fram teknologi og polarhistorie som eksempler på områder vi vanligvis ikke forbinder med kjønn. Men filmene viser at kjønnsperspektivet er relevant der også.

Bærekraftige løsninger ivaretar kjønnsperspektivet

Andreassen er opptatt av at vi som lever i et demokrati hvor fri forskning er mulig, har et spesielt ansvar for å sette mangfold, likestilling og kjønn på dagsorden. 

Hun mener at kjønn er sentralt for å løse de store samfunnsutfordringene innen energi og miljø, helse, utdanning og global rettferdighet, og understreker: 

– Hvis kjønn glipper i arbeidet, så oppnår vi ikke bærekraftige løsninger. 

UiT på topp: 40 prosent av professorene er kvinner 

I en av filmene får du høre at 40 prosent av professorene og lederne ved UiT er kvinner. Dette plasserer oss i verdenstoppen innen likestilling, og det er et resultat Senter for kvinne- og kjønnsforskning ønsker å feire.  

Samtidig er tallene også en motivator for å fortsette det viktige arbeidet med forskning på tema som rettferdighet, ulikhet og makt.  

Følg med på uit.no/kortomkjonn for en ny video hver uke fram til kvinnedagen 8. mars 2022. 

Aaraas, Elisabet elisabet.aaraas@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.12.21 12:00 Oppdatert: 14.02.23 09:21
Helse og velferd Om UiT Samfunn og demokrati
Vi anbefaler