Slik blir ledelsen av UiTs administrasjon

Universitetsstyret har vedtatt ny modell for ledelse av administrasjonen ved UiT. Det blir opprettet en fast stilling som administrasjonsdirektør, og stab organiseres direkte under rektor med en fast stilling som stabsleder.

Skjermdump av strømmingen av UiTs universitetsstyremøte 21. oktober 2021
Fra strømmingen av UiTs universitetsstyremøte 21. oktober 2021. Foto: UiT
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)
Publisert: 21.10.21 10:20 Oppdatert: 21.10.21 10:21
Om UiT

Bakgrunn

Styret ved UiT Norges arktiske universitet vedtok i møtet 17.6.2020 å innføre ordning for enhetlig ledelse på institusjonsnivå med virkning fra 1.8.2021. Overgangen til enhetlig ledelse medfører at den formelle funksjonen som universitetsdirektør etter loven bortfaller, og det har for høsten 2021 vært lagt opp til en overgangsordning for ledelse av administrasjonen og for stillingene som direktør og assisterende direktør.

Saken har vært drøftet i ledermøter og med organisasjonene gjennom et diskusjonsnotat der ulike modeller er skissert. Du kan lese mer om de ulike modellene i møteinnkallingen, som kan lastes ned her.

Vedtak

På dagens styremøte vedtok universitetsstyret følgende:

  1. Det opprettes en fast stilling som administrasjonsdirektør ved UiT Norges arktiske universitet, med virkning fra 1.1.2022.
  2. Stab organiseres direkte under rektor og det opprettes en fast stilling som stabsleder, med virkning fra 1.1.2022.
  3. Styret ber rektor legge fram instruks for stillingen som administrasjonsdirektør og en beskrivelse av delegasjonsstruktur.

Se også:

Slik blir UiT sitt nye rektorat organisert

Næss, Inger Lise inger.l.nass@uit.no Kommunikasjonsrådgiver (permisjon)