UiT del av nytt, stort forskningssenter som vil forvandle CO2 til verdifulle råvarer

UiTs fagmiljø innen kjemi er en del av et nytt internasjonalt forskningssenter som har fått tilskudd på hele 850 millioner kroner for å fange og resirkulere CO2. 

Fabrikkpiper som slipper ut røyk og forurenser atmosfæren
Det er ikke nok å redusere våre utslipp for å bremse klimaendringer. Vi må også fange og resirukulere CO2 som vi slipper ut fra fabrikker, biler m.m. Et stort, nytt internasjonalt forskningssenter som UiT er en del av, har nå fått midler for å starte opp med dette. Foto: Mostphotos
Portrettbilde av Moe, Trude Haugseth
Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 23.09.21 13:45 Oppdatert: 24.09.21 12:42
Bærekraft Energi Klima Naturvitenskap

Med et tilskudd på 84,7 millioner Euro fra en dansk stiftelse, er Novo Nordisk Foundation Research Center etablert. Det er verdens første tverrfaglige forskningssenter til å utvikle kunnskap og teknologi som kan brukes til å fange og resirkulere CO2. 

Senteret er forankret ved Aarhus Universitet. UiT er en av seks andre forskningsinstitusjoner i Tyskland, USA, Danmark, Norge og Nederland som er tilknyttet senteret. 

– Jeg er stolt av at fagmiljøet vårt innen CO2-konvertering har blitt invitert inn i en slik storsatsning, sier Annette Bayer, leder ved Institutt for kjemi ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun forteller at det er CHOCO-forskningsgruppen, som ledes av professor Kathrin Hopmann og henne selv som skal bidra med sin kunnskap inn i senteret. 

Institutt for kjemi har jobbet med CO2-konvertering i mange år, og har fra før av flere andre prosjekter på gang om det. 

Bayer sier hun er glad for at midlene til det nye senteret er på plass og at hun regner med det vil starte opp i 2022.

CO2 må resirkuleres for å bremse global oppvarming

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center vil samarbeide med industri og myndigheter for å finne nye løsninger som kan redusere mengden CO2 i atmosfæren.

Atmosfærisk CO2 er en av hovedårsakene til menneskeskapte klimaforandringer. Hvis den globale oppvarmingen skal avta mye, er det ikke nok å redusere våre CO2 -utslipp. Vi må også utvinne CO2 i atmosfæren og resirkulere den i produkter som i dag er basert på karbon hentet fra fossilt brensel som olje og kull, står det i en pressemelding fra senteret. 

Det er Novo Nordisk Foundation som gir midlene for etableringen av senteret.  

Vil du vite mer?

Kontakt instituttleder Annette Bayer: tlf. 958 84203.

Her kan du se en video om hvordan det nye forskningssenteret skal resirkulere CO2:

 

Moe, Trude Haugseth trude.haugseth.moe@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler